CREATING REALISTIC TRAINING ENVIRONMENTS

Calamiteitenoefening Leidsche Rijntunnel A2

Calamiteitenoefening Leidsche Rijntunnel A2

Foto's: Koen Laureij Fotografie & FireWare.

In de nacht van 23 op 24 maart vond een calamiteitenoefening plaats in de Leidsche Rijntunnel op de A2. Dit soort oefeningen zijn belangrijk voor hulpdiensten, Rijkswaterstaat en de tunnelbeheerder om te ervaren hoe snel rookontwikkeling kan gaan tijdens een tunnelbrand. Het zicht van de hulpdiensten wordt dan flink belemmerd, waardoor zij voor een waanzinnige uitdaging komen te staan!

Vierjaarlijkse realistische oefening

De Nederlandse tunnelwetgeving schrijft voor dat er eens in de vier jaar praktisch geoefend moet worden op calamiteiten. Bij deze tunneloefening waren zo'n 140 mensen ondersteunend betrokken en namen zo’n 80 mensen deel. Daarmee was qua mankracht de grootste oefening in de geschiedenis van de Leidsche Rijntunnel. Het was een ongelooflijke ervaring om een oefening op deze schaal mee te mogen maken, waarbij we versteld hebben gestaan van de professionaliteit van alle betrokken partijen. De tomeloze inzet van alle hulpdiensten, acteurs, figuranten en LOTUS-slachtoffers heeft er voor gezorgd dat de oefening van noodzakelijke realistische aard kon zijn. Daarnaast hebben bedrijven als Collewijn Berging en Engie ervoor gezorgd dat wij ons volledig konden richten op de uitvoering van ons specialisme. Complimenten zijn ook op zijn plaats voor de rol van Politie Midden-Nederland, Gemeente Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht. De voorbereiding in aanloop naar de oefening was uitstekend en op het gebied van de informatievoorziening ondervonden wij enorme profijt van het feit dat alles in goede banen werd geleid.

Alles bij elkaar genomen, kunnen we spreken een waanzinnige oefening, waarvoor we in het bijzonder Piet Peeters en Patrick Elferink van Rijkswaterstaat Midden-Nederland willen bedanken. Een ontzettend gave opdracht en wat een fijne samenwerking!

Leidsche Rijntunnel A2

De calamiteitenoefening vond plaats in de twee oostelijke tunnelbuizen van de Leidsche Rijntunnel A2. Deze hebben een lengte van 1.650 meter. Aan de oefening werd deelgenomen door Rijkswaterstaat, Veiligheidsregio Utrecht, gemeente Utrecht en de politie. Tijdens de oefening stonden de werkwijze en procedures die bij de bestrijding van een incident in de tunnel gevolgd moeten worden centraal. De uitkomsten van de oefening zullen worden gebruikt om de calamiteitenplannen en de procedures waar nodig aan te passen en mogelijk te optimaliseren.

Foto's: Koen Laureij Fotografie & FireWare.

Spectaculair scenario voor alle betrokkenen

Omdat de oefening in de nacht plaats vond en toch iedereen speciaal voor de oefening een nacht doorwerkt, is het belangrijk dat alle betrokken partijen hun oefendoelen konden behalen. Dit betekende naast aandacht voor de multidisciplinaire doelen ook aandacht voor de monodisciplinaire doelen. Verder was het van belang dat de oefening niet groter zou worden dan GRIP 1.

Om aan al deze voorwaarden te voldoen is er een spectaculair scenario opgebouwd. Een automobilist raakt onwel en verliest daardoor de macht over het stuur. Vervolgens ramt zijn auto de zijkant van de tunnel, waardoor het voertuig in brand vliegt. De bestuurder overlijdt ter plaatse. Een motorrijder die vlak achter de auto rijdt schrikt en komt ten val. Tijdens de val wordt hij onthoofd. Door deze enscenering is er een uitdagend scenario gecreëerd voor zowel de verkeersongevallenanalyse als de forensische opsporing.

Achter het ongeval ontstaat een kettingbotsing tussen diverse personenauto’s en een vrachtwagen. Hierdoor komt een aantal automobilisten bekneld te zitten. Daarnaast worden hulpdiensten geconfronteerd met de vondst van een personenauto zonder inzittenden.

Hoge druk

Bij het aanrijden van de situatie wordt het werk van de hulpdiensten al belemmerd door bijzondere situaties. Er is een busje met acht personen van een sjoelvereniging gestrand die zijn weg niet kan vervolgen. De leden dreigen hun vlucht naar het wereldkampioenschap sjoelen te missen en eisen de aandacht van de hulpdiensten op. Daarnaast is een diplomatenauto van de buitenlandse federatie gestrand. Omwille van haar veiligheidsprotocol weigert de inzittende ambassadrice uit te stappen. Haar beveiliger eist dat beiden de tunnel binnen het uur hebben kunnen verlaten, anders komt een extraction team van de ambassade hen bevrijden. Door middel van deze elementen in het scenario is de druk op de hulpdiensten opgevoerd.

Foto's: Koen Laureij Fotografie & FireWare.

Waanzinnige rookoutput

Één van de belangrijkste randvoorwaarden voor deze oefening was een hoeveelheid rook die overeenkomt met een daadwerkelijke autobrand. Daarnaast moest er ook gedurende de hele inzet, van alarmering tot blussing, rook gegenereerd worden. Dit zonder het tussendoor opwarmen van de machines. Door middel van de stuurcomputers  kon er tot 60.000m3 per minuut rook geproduceerd worden. Zo was de rookhoeveelheid nauwkeurig aan te passen aan de fase van de inzet.

Het verkeer en de omgeving werd gewaarschuwd via drips. Met continue waarneming is er voor gezorgd dat deze hoeveelheid rook niet tot overmatige overlast of onveilige situaties heeft geleid voor de omgeving.

Om dit voor elkaar te krijgen in de lange tunnels, gingen onze ensceneringsspecialisten goed bewapend op pad. Onze technische dienst had vier rookkisten geprepareerd, bestaande uit veertien Stratus rookmachines en twaalf Firespots. Door middel van verticale rookinjectie ontstond een realistische rookopbouw. De rookcontainers produceerden een waanzinnige continue rookoutput. Daardoor was deze realistische enscenering in mum van tijd opgezet.

Voor de enscenering van de brandende voertuigen werden Vesta’s ingezet. Het inzittende overleden slachtoffer werd gesimuleerd met een oefenpop, eveneens als de onthoofde motorrijder.

De hele oefening is aangestuurd door middel van een stuurcomputer in een regiewagen. Op deze manier waren de vlambeelden en de rookoutput zeer nauwkeurig en dynamisch te regelen. De cameraregie voor de evaluatiebeelden is ook gedaan vanuit dit voertuig. Wel zo comfortabel!

Met dank aan de onderhoudsaannemer (Engie) was de enscenering om 4 uur 's ochtends opgeruimd en de tunnel genormaliseerd. Dankzij van Rooijen Catering zijn we vervolgens met goed gevulde magen vertrokken naar het thuisfront.

Multidisciplinair, ook als alle slachtoffers al gered zijn

De uitdaging bij een dergelijke grootschalige multidisciplinaire oefening is om alle kolommen op een goede manier aan het werk te zetten. Dat is bij deze oefening goed gelukt!

De oefening stopte dan ook niet op het moment dat alle slachtoffers gered en geborgen waren. Ook het weer in bedrijf stellen van de tunnel na het incident vormde een cruciaal deel van de oefening. Dit was erg gaaf om mee te maken en te zien. Te vaak wordt er einde oefening gegeven nadat de hulpdiensten klaar zijn met hun inzet. Maar alles wat daarna komt is zeker niet te onderschatten!

Bekijk onze video

Bekijk de tunneloefening in 360 graden

Gebruik je een mobiele telefoon? Klik op de titel van de video's om ze te bekijken in je YouTube applicatie.

Heb je hulp nodig bij de enscenering van een tunneloefening? Neem dan contact op met onze ensceneringsspecialisten. Met specialistische ensceneringskennis en een uitgebreide verhuurvloot is eigenlijk geen scenario te gek. Neem maar eens een kijkje in ons portfolio!

Betrokken partijen

Bij deze tunneloefening konden we rekenen op nauwe samenwerkingen.  Bij de oefening waren onder meer de volgende partijen betrokken:

Grootschalige tunneloefeningen Westfrisiaweg

Westfrisiaweg tunneloefening (01)
Westfrisiaweg tunneloefening (02)
Westfrisiaweg tunneloefening (03)
Westfrisiaweg tunneloefening (04)
Westfrisiaweg tunneloefening (05)
Westfrisiaweg tunneloefening (06)

Gedurende twee avonden waren de nieuwe onderdoorgangen op de N23 Westfrisiaweg decor van grootschalige oefeningen. In samenwerking met het ensceneringsteam van FireWare oefenden brandweer, politie, ambulance en weginspecteurs samen voor een ongeval en brand in de tunnels.

Oefendoel

Het doel van deze tunneloefeningen was het testen van de bereikbaarheid, de communicatie en de nauwe samenwerking tussen alle hulpdiensten. Tijdens het scenario zijn zoveel mogelijk operationele hulpverleners uit deze omgeving in staat gesteld de procedures die hierbij komen kijken te beoefenen. Denk hierbij aan politie, brandweer, ambulance, maar ook aan Rijkswaterstaat. Zo weten de hulpdiensten wat ze kunnen verwachten wanneer de weg opengesteld wordt!

Verrassend scenario

In het scenario hebben diverse aanrijdingen plaatsgevonden. Daardoor is ook een vrachtwagen met oplegger door oververhitte remmen gaan branden. Vervolgens is een grote rookontwikkeling ontstaan. Achter de vrachtwagen reed een schoolbus vol met 25 opgewonden jongeren. Zij zitten ineens opgesloten in de rook. Aan beide kanten van de tunnel zitten mensen bekneld in hun auto’s. Kortom: een pittig scenario met veel ellende, rook en ook nog een spoorloos slachtoffer! “Ontzettend belangrijk dat dit is beoefend voordat het verkeer er onderdoor raast”, aldus een woordvoerder van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Uitdagende blustraining

Het ensceneringsteam stond voor een grote uitdaging op deze twee avonden. Een vrachtwagen ombouwen tot grote vuurhaard die ook nog eens van één zijde geblust moest kunnen worden. Met de nodige hoeveelheid ensceneringsmateriaal, onder meer 10 Stratus rookmachines, viermaal een Phoenix Silkflame en meerdere simulatielampen, waaronder de FireSpot, konden wij dit realiseren. Hiernaast hebben wij ook gebruik gemaakt van de weersinvloeden en eventuele verlichting in de betreffende onderdoorgang. Omdat de oefenmaterialen allemaal op afstand bediend werden, had FireWare volledig overzicht over de situatie en wat er in de onderdoorgang plaatsvond.

Ook een uitdagende oefening?

Neem dan contact op met de ensceneringsspecialisten van FireWare. Met specialistische ensceneringskennis en een uitgebreide verhuurvloot is eigenlijk geen scenario te gek. Neem maar eens een kijkje in ons portfolio!

Oefening in Westerscheldetunnel

Oefening in Westerscheldetunnel (03)
Oefening in Westerscheldetunnel (02)
Oefening in Westerscheldetunnel (01)
Oefening in Westerscheldetunnel (12)
Oefening in Westerscheldetunnel (11)
Oefening in Westerscheldetunnel (10)
Oefening in Westerscheldetunnel (09)
Oefening in Westerscheldetunnel (08)
Oefening in Westerscheldetunnel (07)
Oefening in Westerscheldetunnel (05)
Oefening in Westerscheldetunnel (04)

Een tunnel van 6,6 KM lang vullen met rook.  Een opbouwtijd van minder dan een half uur… Voor deze uitdaging stond het ensceneringsteam van FireWare tijdens een grote multidisciplinaire oefening in  de Westerschelde tunnel in Zeeland.

Westerschelde tunnel

De Westerschelde tunnel is een tunnel van 6.6 kilometer lang onder de Westerschelde.  De tunnel verbind Terneuzen en Ellewountsdijk, en is hiermee de langste tunnel voor het wegverkeer in Nederland. De maximale doorrijhoogte is 4,3 meter en het diepste punt van de tunnel is 60 meter onder waterniveau te vinden!

Oefendoel

Het doel van deze oefening was het testen van het incidentbestrijdingsplan wegtunnels. Tijdens het scenario zijn zoveel mogelijk operationele hulpverleners in staat gesteld de tunnelprocedures te beoefenen. Denk hierbij aan politie, brandweer, ambulance  maar ook aan Rijkswaterstaat en de tunnelbeheerder.

Strakke planning

De Westerschelde tunnel is een belangrijke verbinding. Tijdens de oefening werd de tunnel dan ook afgesloten voor al het verkeer. De opbouwtijd voor de enscenering was minimaal. Om tijd te winnen zijn alle rookmachines op een trailer geplaatst, en al buiten de tunnel door middel van een grote Aggregaat opgewarmd. Toen de tunnel vrij gegeven was, koste het opzetten van de enscenering minder dan 20 minuten!

Realistische rookopbouw

In de tunnel zijn een groot aantal ventilatoren aanwezig, die tijdens een calamiteit de rook naar buiten afvoeren. Warme lucht en rook stijgt op. Tijdens de enscenering is de rook verticaal in de tunnelbuis geïnjecteerd. Door slim gebruik te maken van de verlichting in de tunnel kon zelfs de optische illusie van zwarte rook gecreëerd worden.

Een set van 7 cumulus- en 7 stratus rookmachines zorgde voor een continue rookstroom van 9000m3 per minuut. Op diverse momenten tijdens de oefening is de “boost” stand geactiveerd. Hierbij kon tot 21.000m3 rook per minuut geproduceerd worden! Door te kiezen voor outdoor rookvloeistof bleef de rook extreem lang in tact, en zag met de rook ook aan het einde van de tunnel ook echt uit de tunnelbuis komen.

Ook een uitdagende oefening?

Heeft u ook een uitdagend scenario? Neem dan eens contact op met de ensceneringsspecialisten van FireWare. Met specialistische ensceneringskennis en een uitgebreide verhuurvloot is eigenlijk geen scenario te gek! Kijk maar eens in ons portfolio…

 

Tijdelijk oefencentrum in de nieuwe tunnels van Maastricht

20170704 Tijdelijk oefencentrum tunnels Maastricht (01)
20170704 Tijdelijk oefencentrum tunnels Maastricht (02)
20170704 Tijdelijk oefencentrum tunnels Maastricht (03)
20170704 Tijdelijk oefencentrum tunnels Maastricht (04)
20170704 Tijdelijk oefencentrum tunnels Maastricht (05)
20170704 Tijdelijk oefencentrum tunnels Maastricht (06)

Op 16 December 2016 is in Maastricht de Willem Alexander Tunnel geopend.  Deze tunnel met een lengte van 2,3 kilometer  bestaat uit 4 tunnelbuizen met elk twee rijstroken. De bovenste twee tunnelbuizen zijn voor plaatselijk verkeer en de onderste twee tunnelbuizen voor doorgaand verkeer.  Meer informatie over de tunnel is te vinden via www.A2maastricht.nl.

Ter voorbereiding van de opening heeft Veiligheidsregio Limburg-Zuid zich uiteraard goed voorbereid.  Deze voorbereiding is al in 2014 begonnen. Ongeveer 200 brandweermensen, bestaande uit manschappen, bevelvoerders en (hoofd)officieren van dienst van 8 kazernes in Zuid Limburg doen mee. Meer informatie over hoe de brandweer zich heeft voorbereid is te vinden via deze link: http://www.a2maastricht.nl/brandweer.

FireWare mocht een mooie rol spelen tijdens de trainingen in de A2 tunnel zelf. In de laatste weken voor de opening van de tunnel is er een tijdelijk oefencentrum in de daadwerkelijke tunnel ingericht. Een mooi project met verschillende uitdagingen: Naast oefenen moesten natuurlijk ook de “gewone” werkzaamheden aan de tunnel door kunnen gaan.

Met een set van meer dan 20 stratus en cumulus rookmachines, silkflames, vuurgloedspots, infraroodheaters en soundboxen zijn diverse scenario’s neergezet die door middel van een centrale aansturing te bedienen waren. De ensceneerder had dus totale controle over de diverse incidenten. Door de grote afstanden in de tunnel zijn diverse scenario’s ook draadloos aangestuurd. Een methode die het trekken van veel stuurkabels heeft voorkomen.

Uniek was de grootschalige realistische verticale rookopbouw. Per minuut kon meer dan 30.000m² rook geproduceerd worden. De werking van de tunnelventilatie kon hierdoor ook daadwerkelijk beoefend worden! Tijdens de oefeningen is FireWare Outdoor rookvloeistof gebruikt. Met deze vloeistof was het mogelijk de simulatierook ruim 4KM gemeten vanaf de bron in stand te houden!

Door het inzetten van warmtebronnen kon er ook goed geoefend worden met warmtebeeldcamera’s. Ook de tunneloperators, politie en ambulance hebben tijdens de diverse oefeningen zich prima kunnen voorbereiden op de opening.

Wij kijken terug op een prachtige samenwerking met de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en een groot aantal fantastische oefeningen met mooie leermomenten en dilemma’s!

Heeft u ook behoefte aan een tijdelijk opleidingscentrum? Denk dan ook eens aan huren bij FireWare!

ONZE KERNWAARDEN

Inspirerend

Creatief

Betrouwbaar

Duurzaam

Authentiek

Excellent