CREATING REALISTIC TRAINING ENVIRONMENTS

Adaptieve Krijgsmacht

Adaptieve krijgsmacht

Binnen de Nederlandse krijgsmacht is er een aparte taskforce voor militair – civiele samenwerking opgericht: Total Force Genie (TFG). TFG geeft invulling aan de adaptieve krijgsmacht: het schouder aan schouder uitvoeren van militaire taken met civiele bondgenoten . FireWare is één van deze civiele bondgenoten.  Zo werken we samen aan een veilige wereld.

Civiel-militair kennis bundelen

Als specialist in het creëren van realistische trainingsomgevingen voor hulpverleners, levert FireWare een belangrijke bijdrage aan het Nationaal Trainingscentrum (NTC). Door kennis te bundelen, te brainstormen, te experimenteren en te leren zorgen we er gezamenlijk voor dat de lat van realistisch oefenen en trainen elke dag hoger komt te liggen. Een mooi voorbeeld van inspirerend samenwerken: één van de kernwaarden van FireWare en zeker ook een mooie invulling van de adaptieve krijgsmacht!

Share this:

ONZE KERNWAARDEN

Inspirerend

Creatief

Betrouwbaar

Duurzaam

Authentiek

Excellent