CREATING REALISTIC TRAINING ENVIRONMENTS

Partners

Inspirerend samenwerken is één van de kernwaarden van FireWare. Dat doen we met partners. Een partnerschap is iets heel bijzonders. En al heel zeker niet vanzelfsprekend. Een partnerschap gaat over kwetsbaar durven opstellen, samen successen vieren en samen leren van fouten. Af en toe boos op elkaar zijn, maar het ook weer goed kunnen maken. Samen mooie dingen verzinnen. En bovenal, samenwerken aan waar FireWare voor staat en voor gaat. Dat is het creëren van realistische oefenomgevingen voor hulpverleners overal ter wereld, zodat zij goed kunnen werken aan hun vakbekwaamheid. Zodat zij het verschil kunnen maken op het moment dat het er toe doet.

Hieronder zijn een aantal voorbeelden te vinden van onze partners.

KWK Huisvestingsregisseurs

Steeds meer opleiders en veiligheidsregio’s begrijpen dat het ontwikkelen van oefenfaciliteiten complex is. Waar KWK zich met name richt op het ontwerpen, definiëren en realiseren van de huisvesting, richt FireWare zich op het behalen van de leerdoelen binnen zo’n oefenfaciliteit. FireWare bevind zich 180 graden aan de andere kant van KWK en dat maakt de samenwerking en de partnerschap zo waardevol.

Mentaal Bewust

Tijdens de COVID-19 crisis hebben Paul en Jasper Weijling van Mentaal Bewust en Sef Hendrickx van FireWare geëxperimenteerd met het lesgeven op afstand vanuit de FireWare studio. Aan de koffietafel tijdens één van de pauzes kwam het gesprek op de verbanden tussen ensceneren en mentale bewustwording bij traumagevoelige beroepen. De conclusie was dat dit onderwerp in het werkveld nog niet de aandacht krijgt die het verdient. Daaruit is een partnerschap ontstaan dat zich richt op de gewenste en ongewenste mentale effecten van realistisch ensceneren.

Rentman

Het onderhouden en beheren van oefenmaterialen kent uitdagingen. En FireWare kan het weten: met één van de grootste verhuurvloten van oefenmateriaal kennen we de klappen van de zweep. Rentman maakt prachtige software om het beheer, planning en onderhoud van oefenmaterialen mogelijk te maken. Deze software vind zijn oorsprong in de entertainmentindustrie.

Rentman en FireWare zijn een samenwerking aangegaan om mooie werkbare oplossingen te maken voor het beheer, planning en onderhoud van oefenmaterialen. De software van Rentman in combinatie met de kennis van FireWare zorgt ervoor dat we gezamenlijk mooie oplossingen kunnen bieden voor opleiders en veiligheidsregio’s die grip willen krijgen op hun oefenmaterialen. Van software tot en met de implementatie.

Velicus

FireWare heeft zijn oorsprong in de theaterwereld. Een wereld van intermenselijk contact. En daar geloven we heilig in. Maar, ook wij zijn niet blind en zien dat de wereld van viritual reality, mixed reality en augmented reality niet meer uit onze huidige samenleving weg te denken is.

Al deze technieken bieden tal van hele mooie mogelijkheden. Wat nu als we de wereld van theater en beleving samen met deze nieuwe technieken zouden gaan combineren. Dan kunnen er écht mooie dingen gaan ontstaan! Daarom zijn Velicus en FireWare een partnerschap met elkaar aangegaan.

Beide bedrijven weten nog niet waar de samenwerking uiteindelijk naar toe zal leiden. Maar, gaaf wordt het wel! Bij het samen ontwikkelen van nieuwe trainingsoplossingen hoort ook kwetsbaar durven opstellen. Een eigenschap die beide bedrijven hebben! Velicus heeft enorm veel kennis van de virituele wereld en mixed reality. FireWare heeft zijn sporen verdiend in het ontwikkelen van fysieke simulatieoplossingen die alle zintuigen aanspreken. Een gouden combinatie!

Defensie CBRN Centrum – Total Force Genie

Hoe hoger het realisme is tijdens een oefening, hoe beter de hulpverleners voorbereid zijn op een daadwerkelijk incident. Dit realisme ontstaat onder andere door een goede beeldvorming, interactiviteit, het creëren van dilemma’s en oog voor detail (zien, voelen, horen, proeven, ruiken). Dit uiteraard allemaal met de beoogde leer- en lesdoelen in het achterhoofd.

Om deze hoge mate van realisme te bereiken én daarbij maximale aansluiting te houden met de leer- en lesdoelen is een intensieve samenwerking nodig. Binnen de Nederlandse krijgsmacht is er een aparte taskforce voor militair – civiele samenwerking opgericht: Total Force Genie (TFG). TFG geeft invulling aan de adaptieve krijgsmacht; het schouder aan schouder uitvoeren van militaire taken met civiele bondgenoten. FireWare is één van deze civiele bondgenoten. Zo werken we samen aan een veilige wereld.

Als specialist in het creëren van realistische trainingsomgevingen voor hulpverleners, levert FireWare een belangrijke bijdrage aan het perfectioneren en doorontwikkelen van het NTC. Daarom is er een start gemaakt aan een traject waarbij het team van FireWare bijgeschoold wordt op gebied van CBRNe incidenten door het NTC. Omgekeerd wordt het team van het NTC bijgeschoold op het gebied van simulatietechniek door FireWare. Zo zorgen we er samen voor dat de lat van het realistisch oefenen steeds hoger komt te liggen.

Kennisplatform Tunnelveiligheid

Het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT) is hét loket voor alle vragen over tunnelveiligheid in Nederland. Het platform deelt op een laagdrempelige en proactieve manier bestaande Nederlandse en buitenlandse kennis over tunnelveiligheid met alle personen en organisaties die beroepsmatig met tunnels en tunnelveiligheid bezig zijn. Het realistisch en non-destructief ensceneren van incidenten in tunnels is complex. FireWare deelt graag kennis die in de loop van de jaren is opgedaan met multidisciplinaire tunnelincident simulaties. Ook kan het team van FireWare ondersteuning bieden met het ensceneren van incidenten in tunnels. Waaronder branden met een realistische rookontwikkeling.

B20

B20 is een professioneel, betrouwbaar en erkend psychologisch adviesbureau. Het bureau is volledig gespecialiseerd in assessment, training en coaching binnen de sector Veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Door de psychologische kennis van B20 te combineren met de kennis van FireWare over het creëren van realistische trainingsomgevingen ontstaat er een enorme toegevoegde waarde voor de eindgebruiker. Met name voor de meer geavanceerde en zwaardere simulaties en assessments wordt de samenwerking opgezocht. Het resultaat: een serie belevingen waar zelfs de meest doorgewinterde en ervaren professionals écht kunnen werken aan hun vakbekwaamheid.

Share this:

ONZE KERNWAARDEN

Inspirerend

Creatief

Betrouwbaar

Duurzaam

Authentiek

Excellent