CREATING REALISTIC TRAINING ENVIRONMENTS

Defensie CBRN Centrum NTC – Total Force Genie en FireWare: inspirerend samenwerken om CBRNe-simulaties naar het hoogst mogelijke niveau te brengen

05 november 2020

Op 19 en 20 mei 2020 vond de eerste in een reeks simulatie-inspiratiesessies plaats op het NTC, het Nationaal Trainingscentrum, in Vught. Een multidisciplinair team van specialisten werkt samen door kennis te delen, te dromen, te brainstormen en vooral heel veel praktisch te experimenteren. De centrale vraag: hoe kunnen we door écht met elkaar samen te werken het realisme tijdens een CBRNe-simulatie naar het hoogst mogelijke niveau brengen?

CBRNe staat voor Chemisch, Biologisch, Radiologisch, Nucleair en Explosief. Dit type incidenten en inzetten zijn vaak zeer complex. Binnen Defensie heeft de genie hier specialistische eenheden voor, met een eigen nationaal trainingscentrum: het NTC. Op dit trainingscentrum oefent niet alleen Defensie, maar ook brandweer, politie, GHOR, ambulancediensten, specialistische eenheden, het NFI  (Nederlands Forensisch Instituut) en tal van andere professionals uit binnen- en buitenland.

Realistisch oefenen

Hoe hoger het realisme is tijdens een oefening, hoe beter de hulpverleners voorbereid zijn op een daadwerkelijk incident. Dit realisme ontstaat onder andere door een goede beeldvorming, interactiviteit, het creëren van dilemma’s en oog voor detail (zien, voelen, horen, proeven, ruiken). Dit uiteraard allemaal met de beoogde leer- en lesdoelen in het achterhoofd.

Om deze hoge mate van realisme te bereiken én daarbij maximale aansluiting te houden met de leer- en lesdoelen is een intensieve samenwerking nodig. Binnen de genie is er een aparte taskforce voor militair – civiele samenwerking opgericht: Total Force Genie (TFG). TFG geeft invulling aan de adaptieve krijgsmacht; het schouder aan schouder uitvoeren van militaire taken met civiele bondgenoten. FireWare is één van deze civiele bondgenoten.

Civiel-militair kennis bundelen

Als specialist in het creëren van realistische trainingsomgevingen voor hulpverleners, levert FireWare een belangrijke bijdrage aan het perfectioneren en doorontwikkelen van het NTC. Daarom is er een start gemaakt aan een traject waarbij het team van FireWare bijgeschoold wordt op gebied van CBRNe incidenten door het NTC. Omgekeerd wordt het team van het NTC bijgeschoold op het gebied van simulatietechniek door FireWare. Zo zorgen we er samen voor dat de lat van het realistisch oefenen steeds hoger komt te liggen.

Inmiddels is er een overeenkomst gesloten tussen het DCBRNC en FireWare. Hierbij is afgesproken dat de twee partijen elkaar zullen ondersteunen in het project ‘doorontwikkeling NTC CBRN’. De eerste stap in deze doorontwikkeling is het definiëren van een missie en de visie: waar wil het NTC naartoe?

“Samen maken we er chocola van”

Deze missie en visie is op 28 oktober 2020 door FireWare en de commandant van het NTC, Majoor Jurgen de Werd gepresenteerd aan de commandant van het Defensie CBRN Centrum, luitenant-kolonel André van Wijk. Dit deed men door hem symbolisch een reep chocolade aan te bieden vanuit FireWare, het DCBRNC en de Total Force Genie: ‘samen maken we er chocola van!’. Een mooi voorbeeld van samenwerking vanuit een adaptieve krijgsmacht.

De samenwerking tussen FireWare en het DCBRNC sluit daarnaast goed aan bij de Defensievisie 2035, die in oktober dit jaar gepresenteerd werd. Hierin werd onder andere onderschreven dat ‘kennis van buiten’ nodig is om een slimme, technologisch hoogwaardige partner te zijn. Een mooi voorbeeld van inspirerend samenwerken, één van de kernwaarden van FireWare en zeker ook een mooie invulling van de adaptieve krijgsmacht. De missie en visie van het NTC zal binnenkort ook openbaar gemaakt worden voor externen. Houd daarvoor zeker onze diverse communicatiekanalen in de gaten.

Voor de communicatie over de doorontwikkeling van het NTC door het DCBRNC, bekijk het artikel op de website van het Defensie CBRN Centrum.
Voor meer informatie over het Nationaal Trainingscentrum, bekijk de website van het Defensie CBRN Centrum.

ONZE KERNWAARDEN

Inspirerend

Creatief

Betrouwbaar

Duurzaam

Authentiek

Excellent