CREATING REALISTIC TRAINING ENVIRONMENTS

Inspiratiebijeenkomst VR Fryslân en VR Gelderland Zuid voor een interactieve Brandveilig Leven Beleving

25 november 2016
Inspiratiebijeenkomst BVL 2
Inspiratiebijeenkomst BVL 3
Inspiratiebijeenkomst BVL 4
Inspiratiebijeenkomst BVL 5
Inspiratiebijeenkomst BVL

Er zijn dagen dat je rondstuitert van energie... Donderdag 24 november was zo’n dag! Een team van Veiligheidsregio Gelderland Zuid kwam op bezoek bij Veiligheidsregio Fryslân in Leeuwarden. Ze namen de RED ALERT mee, een voorlichtingsvoertuig van het project brandveilig leven. Dit voertuig is door de mensen in de 24-uurs dienst opgebouwd. Het doel van de bijeenkomst: inspireren. En dat is gelukt!

VR Fryslân wil zelf ook een state-of-the-art brandveilig leven beleving bouwen. Hiervoor is een COPI-container beschikbaar die niet langer in gebruik is. Ook staat in deze regio een compleet team met jeukende handen klaar om te beginnen met bouwen. Hoe leuk is het dan als er ideeën en ervaringen uitgewisseld kunnen worden?  Hoe is het om een creatief,  technisch complex realisatietraject te doorlopen? Wat zijn de valkuilen? Wat zijn de kansen? En hoe is dat te integreren met alle andere werkzaamheden?

Het team van VR Fryslân dook in alle hoeken en gaten van de RED ALERT en vroeg de mensen van VR GZ het hemd van het lijf. FireWare mocht (en mag) de creatieve en technische begeleiding doen van beide projecten. Inspirerend samenwerken is één van onze kernwaarden, en als dit niet inspirerend samenwerken is, weten wij het ook niet meer!

De dag werd afgesloten met een brainstormsessie over hoe de container van VR Fryslân ingericht en getransformeerd kan worden tot een unieke BVL-beleving. Wij hebben in elk geval de overtuiging dat het Friese team in de eerste helft van 2017 een waanzinnig project gaat afronden waar in heel Friesland over gesproken gaat worden!

RED ALERT is genomineerd voor de Communicatieprijs Nijmegen.

ONZE KERNWAARDEN

Inspirerend

Creatief

Betrouwbaar

Duurzaam

Authentiek

Excellent