CREATING REALISTIC TRAINING ENVIRONMENTS

Wat doet FireWare met de Brexit?

14 februari 2019
Brexit_banner

U heeft er ondertussen vast genoeg over gehoord: de Brexit. Op dit moment is het nog onzeker hoe het gaat uitpakken. De kans op een “no-deal Brexit” is echter groot. Als er geen overeenkomst, uitstelscenario of noodplan in werking treedt, zal er het een en ander gaan veranderen in de manier waarop goederen vanuit het Verenigd Koninkrijk  naar Nederland komen en omgekeerd. 

In dit nieuwsbericht willen we laten weten wat FireWare doet om zich voor te bereiden op de gevolgen van de Brexit. Onze belangrijkste doelstelling is dat onze relaties zo min mogelijk hinder ondervinden van de veranderingen. Bepaalde zaken liggen echter buiten onze macht: daar zullen we moeten omgaan met de nieuwe realiteit.

Wat verandert er voor onze Nederlandse klanten?

FireWare is importeur van Ruth Lee oefenpoppen. Deze worden in Wales gemaakt. Op dit moment importeren we deze producten binnen de EU. Straks is dit een import van buiten de EU, met verdrag of zonder verdrag.

Handling

FireWare heeft al ervaring met het importeren van goederen van buiten de EU. We beschikken dan ook over de benodigde vergunningen en ervaring om import relatief eenvoudig mogelijk te maken. Importeren van buiten de EU brengt echter veel meer handling en papierwerk met zich mee. De levertijd wordt daarom hoogstwaarschijnlijk langer, zeker in de overgangsperiode.

Importheffingen

Naast meer handlingskosten kunnen we ook in aanraking komen met importheffingen. Het exacte tarief is nog niet bekend. Onze verwachting is dat dit voor de Ruth Lee oefenpoppen mee zal vallen. Bij de import / export naar andere buiten Europese landen wordt nu een tarief van 0% gehanteerd. Het tarief voor het Verenigd Koninkrijk is nog niet bekend.

Prijsverhogingen

Ruth Lee heeft reeds aangegeven een prijsverhoging door te gaan voeren, als gevolg van de toegenomen productie- en grondstofkosten door de Brexit.

Transport

Een andere factor van onzekerheid is transport. Transporteurs zullen meer moeilijkheden ervaren met het vervoeren van de Ruth Lee producten naar Nederland. Door de uitgebreidere controles en de langere wachttijden verwachten we een kostentoename in de transportkosten en een langere levertijd.

AVG

Om transport- en handlingkosten te besparen, werken we regelmatig met “drop shipments”. Dit betekent dat de Ruth Lee producten rechtstreeks naar de Nederlandse eindgebruiker verstuurd worden. Om dit mogelijk te maken, delen we adresgegevens. Binnen de huidige AVG-wetgeving is dit mogelijk, en netjes geregeld. Er is een kans dat het Verenigd Koninkrijk na de Brexit als 3e land wordt aangemerkt. In dat geval zullen er aanvullende afspraken gemaakt moeten worden tussen FireWare en Ruth Lee om aan de privacyrichtlijnen te blijven voldoen. Het is goed om nogmaals expliciet te melden dat FireWare zelf géén data opslaat in het Verenigd Koninkrijk. Ook wordt met Ruth Lee alleen de data gedeeld die noodzakelijk is om verzending van de goederen mogelijk te maken.

Directe gevolgen in het kort

Samengevat verwachten we een prijsstijging op de Ruth Lee producten. De hoogte van deze prijsstijging is nog niet te voorspellen. Dit zal één van de consequenties zijn waar we niets aan kunnen veranderen.

Daarnaast verwachten we aanzienlijk langere levertijden. Binnen FireWare gaan we dit oplossen door de voorraad van bepaalde producten te verhogen. Ook wordt de verhuurafdeling uitgebreid met een set poppen. Hiermee kunnen we in geval van nood tijdelijke poppen beschikbaar stellen tot het moment dat de “eigen” pop geleverd wordt.

Mocht u het voornemen hebben om een Ruth Lee product aan te schaffen, dan raden we u aan om hier niet te lang mee te wachten. Bij bestellingen vóór 15 november 2020 kunnen we de huidige voorwaarden blijven hanteren. Bij bestellingen na deze datum zullen een langere wachttijd en uiteindelijke prijsstijging niet te voorkomen zijn.

Wat verandert er voor onze klanten in het Verenigd Koninkrijk?

FireWare verkoopt haar producten in het Verenigd Koninkrijk via Ruth Lee. Daar zal ook na de Brexit niets aan veranderen. Ruth Lee zal echter als gevolg van de Brexit voor vergelijkbare uitdagingen staan bij het importeren van FireWare producten naar het Verenigd Koninkrijk. Ook dit betekent een confrontatie met toenemende vrachtkosten, meer administratieve lasten, eventuele importheffingen en een aanzienlijke kans op langere levertijden.

CE-conformatie

Voor het vrije verkeer van goederen binnen de Europese Unie is CE-conformatie een belangrijke pijler. Het is op dit moment nog niet bekend hoe het Verenigd Koninkrijk hiermee om wil gaan. Blijven de Europese standaarden van kracht of worden er andere en/of aanvullende eisen gesteld? Op dit moment kan niemand hier iets over zeggen. FireWare houdt vast aan de Europese standaarden. Indien er meer bekend wordt over andere of aanvullende eisen gaan we onderzoeken hoe we aan deze aanvullende regels kunnen voldoen.

AVG

Naast aandacht voor het vrije verkeer van goederen en personen heeft FireWare ook aandacht voor het uitwisselen van persoonsgegevens. FireWare doet dit volgens de strenge regels van de AVG/GDPR. Het is nog niet  bekend hoe het Verenigd Koninkrijk hier na de Brexit mee om wil gaan. Ook dit volgen dit op de voet.

Bestel op tijd

Wij hebben er als FireWare het volste vertrouwen in dat Ruth Lee er alles aan zal doen om de overlast voor onze klanten in het Verenigd Koninkrijk tot een minimum te beperken. Toch raden we ook onze klanten in het Verenigd Koninkrijk aan om, indien er het voornemen is om een FireWare product aan te schaffen, hier niet te lang mee te wachten. Bij levering voor de Brexit zullen we de huidige condities nog kunnen hanteren. Bij levering na de Brexit is er een grote kans op een prijsstijging en een langere levertijd.

Tot slot

We doen binnen FireWare ons uiterste best om de beste service te leveren aan onze klanten in binnen- en buitenland. Daar verandert de Brexit niets aan. We maken er echter geen geheim van dat we niet blij zijn met de huidige situatie. De voortdurende onzekerheid is lastig voor een organisatie die betrouwbaarheid en transparantie hoog in het vaandel heeft staan. Door onszelf goed te informeren over de gevolgen en hierover duidelijk te communiceren met onze klanten, trachten we te zorgen voor een soepele overgang.

Mochten er nog vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op. We staan met het hele FireWare team klaar om te helpen!

ONZE KERNWAARDEN

Inspirerend

Creatief

Betrouwbaar

Duurzaam

Authentiek

Excellent