CREATING REALISTIC TRAINING ENVIRONMENTS

Vlam in de pan scenario bij Risk factory Limburg-Noord

24 juni 2020

Risk Factory Limburg-Noord is een fantastisch belevingscentrum, dat kinderen van groep 8 en kwetsbare ouderen uit de regio Venlo bewust maakt van de risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid. Recent werd FireWare door de Risk Factory benaderd om mee te denken over de creatie van een interactief scenario, in lijn met de lesdoelen en de sfeer van het belevingscentrum.

In nauwe samenwerking met Jim Caris, Danique Willemsen en Nick Boersma van de Risk Factory Limburg-Noord, werd besloten om een vlam in de pan scenario te realiseren binnen de bestaande faciliteiten. Onze ensceneringstechnici werden uitgedaagd het scenario te verwezenlijken, zonder schade of  aanpassingen te doen aan de bestaande omgeving. Door middel van rook- en lichteffecten en een CO2 jet, in combinatie met een op maat gemaakte stuurtechnologie, hebben we dit weten te realiseren. Het scenario is dynamisch en bij verkeerd handelen worden alle zintuigen van de bezoekers geprikkeld.

Bekijk het portfolio item voor een volledige indruk van de vlam in de pan simulatie bij Risk Factory Limburg-Noord en een video impressie.

ONZE KERNWAARDEN

Inspirerend

Creatief

Betrouwbaar

Duurzaam

Authentiek

Excellent