CREATING REALISTIC TRAINING ENVIRONMENTS

Nieuwe FireWare studio wordt ingezet voor digitale oefenavonden

31 maart 2020

Alle afdelingen vakbekwaamheid binnen de hulpverleningssector hebben het op dit moment zwaar. Hoe kun je blijven werken aan het vakbekwaam worden en blijven van hulpverleners, zonder fysiek contact? Hoe kun je als organisatie invulling geven aan bijvoorbeeld de oefenavonden, die naast een vakinhoudelijk doel, ook een sociaal doel hebben? Een sociaal doel wat juist in deze tijd zo belangrijk is!

Digitale oefenavonden voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

FireWare gaat in samenwerking met Veiligheidsregio Noord-Holland Noord een aantal digitale oefenavonden organiseren. In de speciaal ingerichte studio wordt een serie interactieve lessen georganiseerd. De deelnemers kunnen vanuit huis meedoen. Het is de bedoeling dat deze oefenavonden veel verder gaan dan een standaard Webinar of Microsoft Teams bijeenkomst. Ook is er speciale aandacht voor de sociale component van de oefenavond, tijdens de digitale slotborrel.

Steile leercurve

Richard Dorenbos, met het team van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, en team FireWare gaan dit avontuur gezamenlijk aan. Er zijn een boel zaken die in de praktijk uitgezocht en verbeterd moeten worden. Maar door dit samen te accepteren komen we tot iets nieuws en iets gaafs! Aanstaande woensdag is de eerste try-out. Op basis van de bevindingen wordt het concept verder uitgebouwd en aangepast. Vanuit beide organisaties wordt er veel tijd en energie ingestoken om tot iets fantastisch te komen.

Eerst op kleine schaal, daarna uitbreiden

Er wordt in eerste instantie gewerkt met een kleine pilot-groep om het concept goed op te zetten. Vanuit daar worden de digitale oefenavonden schaalbaar. Het is de bedoeling dat er steeds meer (brandweer)mensen aan kunnen haken. Naast oefenavonden voor de brandweer is de studio ook geschikt voor oefenavonden voor andere hulpdiensten. We verwachten eind volgende week volledig op kracht te zijn.

Haak aan!

Heb je binnen je eigen brandweerkorps, regio of andere hulpverlenende organisatie ook een uitdaging met het invulling geven aan de oefenavonden? We houden je graag op de hoogte van de vorderingen en ontwikkelingen. Speciaal hiervoor hebben we een aparte nieuwsbrief gemaakt. Meld je hiervoor aan via deze link: Aanmelden nieuwsbrief digitale oefenavond.

Mocht je andere vragen hebben, of ook gebruik willen maken van onze studio, neem dan gerust contact met ons op!

ONZE KERNWAARDEN

Inspirerend

Creatief

Betrouwbaar

Duurzaam

Authentiek

Excellent