CREATING REALISTIC TRAINING ENVIRONMENTS

Is een oefenblusser een voorwerp met als doel brand te bestrijden?

23 december 2016

Regelmatig wordt ons de vraag gesteld of oefenblussers moeten worden voorzien van een rijkstypekeur. Een interessante vraag! In dit artikel proberen we hier zo goed mogelijk antwoord op te geven.

De website www.rijkstypekeur.nl is de officiële website van KIWA NCP. Deze organisatie draagt zorg voor de rijkstypekeur. Hier wordt het volgende over brandblussers vermeld: “Om in Nederland een draagbaar blusapparaat (tot 20 KG) te mogen verkopen of verhandelen is het Rijkstypekeur vereist. Dit “keurmerk” wordt aangegeven in de ellips op het etiket van een draagbaar blusapparaat. Aan de hand van het Rijkstypekeur kan vastgesteld worden dat het blusapparaat geschikt is voor de brandklasse zoals is aangegeven op het etiket (A, B, C, D of F). Het voorgaande is wettelijk verankerd in het Besluit draagbare blustoestellen 1997

In deze passage wordt verwezen naar het besluit draagbare blustoestellen. In dit besluit (Paragraaf 1 Begripsomschrijvingen, Artikel 1, D) is de definitie van een draagbaar blustoestel te vinden:

Draagbaar blustoestel: een tot het bestrijden van brand bestemd voorwerp dat door middel van eenvoudige handgrepen in werking wordt gesteld en gehouden, waarvan de inrichting zodanig is dat de bestrijding van brand geschiedt door middel van een zich in het blustoestel bevindende vulling en waarvan de massa gebruiksklaar niet meer bedraagt dan 20 kg;

De vraag die dan ook gesteld moet worden is: is een oefenblusser een voorwerp met als doel brand te bestrijden? Het antwoord hierop is een volmondig “NEE”. Een oefenblusser is een leermiddel dat ingezet wordt om mensen te leren hoe een “echte” blusser gebruikt moet worden. Het is een simulator. Een oefenblusser wordt dan ook niet gebruikt en niet verkocht met het doel om een daadwerkelijke brand te bestrijden.

De definitie van brand, conform het NIFV (Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid) is: “Brand is ongewenste verbranding met vuur, die zich ongehinderd uit kan breiden en schade en/of gevaar veroorzaakt” (lesboek Manschap A, deel A: brand en brandontwikkeling, hoofdstuk 1 Inleiding)

Tijdens een training is er sprake van een gewenste verbranding. Daarnaast kan het vuur zich niet ongehinderd uitbreiden. Het vuur blijft beperkt tot de oefenvoorziening. Indien dit niet het geval zou zijn, kan de cursist niet in een veilige, gecontroleerde situatie oefenen. Tijdens een training blust de cursist een gecontroleerd vuur. Hij of zij bestrijdt echter geen brand.

Conclusie: Een oefenblusser is geen toestel zoals bedoeld in het besluit draagbare blustoestellen. Daarom hoeft het niet voorzien te zijn van een rijkstypekeur. Een CE-conformiteitsverklaring is uiteraard wel noodzakelijk voor een oefenblusser.

Het is echter met klem aan te raden om een echt geschikt blustoestel beschikbaar te hebben tijdens een oefening. Dit voor het geval er tijdens de simulatie een echte brand ontstaat.

De toegevoegde waarde van oefenblussers zelf vullen: binnen de opleidingsbranche staan de prijzen onder druk. Het reduceren van kosten is dan ook een logische stap om marge te behouden. Ook wil iedere opleider graag kwaliteit bieden. Door oefenblussers in te zetten is het mogelijk om tegen lagere kosten elke cursist met zijn eigen oefenblusser de gehele procedure te laten doorlopen. Meer toegevoegde waarde voor de klant, tegen een lagere prijs!

Ook operationeel heeft een oefenblusser voordelen voor een opleidingsorganisatie. Zo is het makkelijker te plannen wanneer de blussers gevuld moeten worden. Daarnaast is er een aanzienlijke besparing in de logistieke kosten en opslagkosten te realiseren.

Ook milieutechnisch zijn er voordelen aan het gebruik van oefenblussers. Vaak wordt er geoefend op een gasvlam. Deze is met schuim niet of nauwelijks te blussen. Er kan dan net zo goed gekozen worden voor een oefenschuim dat er optisch net zo uitziet als een “echt” blusmiddel, maar niet schadelijk is voor het milieu.

Oefenblussers zijn makkelijk zelf te vullen. Met een vulstation ook nog in een zeer kort tijdsbestek. Het zelf vullen kost een fractie van een “normale” vulling. De veiligheid van de FireWare oefenblusser is geborgd met een CE-conformiteitsverklaring.

ONZE KERNWAARDEN

Inspirerend

Creatief

Betrouwbaar

Duurzaam

Authentiek

Excellent