CREATING REALISTIC TRAINING ENVIRONMENTS

FireWare en VRU sluiten contract af voor leveren oefenmiddelen

20 april 2017
FireWare-en-VRU-sluiten-contract-af-voor-leveren-oefenmiddelen
FireWare-en-VRU-sluiten-contract-af-voor-leveren-oefenmiddelen-2
FireWare-en-VRU-sluiten-contract-af-voor-leveren-oefenmiddelen-3

Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is één van de grootste veiligheidsregio’s in Nederland. Er werken ongeveer 2500 mensen, waarvan ca. 1600 vrijwilligers. Uiteraard is het van het grootste belang dat deze mensen vakbekwaam worden en blijven. Oefenmiddelen maken hier een belangrijk deel van uit.

De VRU heeft de ambitie om alle 67 posten binnen de regio van een gelijk pakket oefenmaterialen te voorzien. Immers, uniformiteit komt ten goede aan de kwaliteit. Dit pakket is echter zo omvangrijk, dat hiervoor een Europese aanbesteding noodzakelijk was. Binnen de regio is er enorm veel aandacht besteed aan de voorbereiding van deze aanbesteding. Zo is er echt goed gekeken wat de behoefte was, aan welke eisen de oefenmiddelen moesten voldoen en wat er van de leverancier verwacht wordt. Ook is er gekeken naar een fair inkooptraject. De regio is hierin begeleid door het bureau Inkopen Voor.

Binnen FireWare zijn we dan ook enorm trots dat we alle percelen gegund hebben gekregen waar we op ingeschreven hebben! Met name omdat er niet alleen beoordeeld is op prijs-/ kwaliteitsverhouding, maar ook bijvoorbeeld op innovatiekracht, duurzaamheid en servicegerichtheid. Punten die bij FireWare zeer hoog op de agenda staan. Bas van den Hemel (VRU) en Jacqueline van Zanen (FireWare) tekenden op 12 April 2017 dan ook officieel de overeenkomst.

In de aankomende periode van 2+1+1 jaar zullen we er gezamenlijk alles aan gaan doen om te zorgen voor een perfect pakket oefenmaterialen binnen de VRU. Binnen de regio worden mensen opgeleid om zelf onderhoud te kunnen doen. Oude oefenmaterialen zullen worden ingezameld en beschikbaar worden gesteld aan de stichting brandweer zonder grenzen, om zo elders in de wereld nog dienst te kunnen doen. En gezamenlijk zal er gewerkt worden aan de ontwikkeling van nieuwe oefenmaterialen, die ook voor andere hulpverleners interessant zijn! Op korte termijn zullen de eerste producten die geïnspireerd zijn op deze samenwerking al gelanceerd worden!

Share this:

ONZE KERNWAARDEN

Inspirerend

Creatief

Betrouwbaar

Duurzaam

Authentiek

Excellent