CREATING REALISTIC TRAINING ENVIRONMENTS

Brainstormen met LEGO SERIOUS PLAY bij FireWare

10 januari 2018

LEGO®Serious Play® is een bewezen hulpmiddel voor innovatieprocessen, product ontwikkeling, evaluatie, teambuilding, visieontwikkeling, strategievraagstukken…en nog veel meer. Met behulp van de beroemde LEGO blokjes gaan de deelnemers aan het werk om nieuwe inzichten te krijgen en van elkaar te leren.  

Na een intensieve training in Kopenhagen door de grondleggers van LSP, Robert Rasmussen en Per Kristiansen, is Sef Hendrickx binnen FireWare gecertificeerd LEGO Serious Play Facilitator (LSP). Binnen FireWare is nu dan ook op elk bureau LEGO te vinden en wordt de LSP methode zowel intern, als extern voor klant specifieke sessies ingezet. Ook ondergaat de brainstormruimte binnenkort een grote verbouwing: om nog beter de LSP methode te kunnen faciliteren. Uiteraard kan er ook op locatie gewerkt worden.

Het mooie van de LSP methode is dat het mensen verbindt: Iedereen kan bouwen met LEGO. Hierdoor is het mogelijk om de collectieve kennis in een organisatie in te zetten rondom een probleem of uitdaging: Onafhankelijk uit welke laag van de organisatie iemand komt. Iedereen draagt letterlijk zijn steentje bij aan de oplossing!

Tijdens een LSP sessie worden 3-dimensionale modellen met LEGO stenen gebouwd. Deze modellen bevatten één of meerdere metaforen die door de bouwer uitgelegd worden. De andere deelnemers en de facilitator mogen hier uiteraard vragen over stellen. Ook kunnen er verbanden gelegd worden tussen de verschillende modellen van de verschillende deelnemers: Dit zorgt voor nieuwe inzichten!

Elke deelnemer krijgt dezelfde bouwuitdaging van de facilitator. Elke deelnemer krijgt even veel tijd om te bouwen en elke deelnemer vertelt zijn verhaal bij zijn model: Zo is iedereen 100% betrokken. Dit is een groot verschil ten opzichte van andere methodes waarbij vaak steeds dezelfde mensen aan het woord zijn.

Een LSP workshop is leuk, bevordert creativiteit, zorgt voor draagvlak voor de gezamenlijk bedachte oplossingen en is bovenal een gezamenlijke ervaring.

Wil je ook een keer een LSP workshop inzetten voor een vraagstuk? Neem dan contact op met FireWare voor meer informatie!

ONZE KERNWAARDEN

Inspirerend

Creatief

Betrouwbaar

Duurzaam

Authentiek

Excellent