CREATING REALISTIC TRAINING ENVIRONMENTS

Webinars energietransitie

13 mei 2020

We staan aan de vooravond van een energietransitie. ​Wat is de energietransitie? En wat staat de brandweerorganisatie te wachten? Deze pagina geeft een overzicht van webinars met dit actuele onderliggende thema.

15 september | ​Energietransitie: Veilig repressief optreden bij LNG

In dit webinar door het IFV over energietransitie voor incidentbestrijders worden de volgende topics behandeld:

 • Wat is LNG?
 • Waar kan LNG in jouw omgeving voorkomen?
 • Wat zijn de risico's van LNG?
 • Hoe herken je de risico's?
 • Hoe bestrijd je incidenten met LNG veilig?

Door: Instituut Fysieke Veiligheid

15 juli 2020 | Brandveiligheid van parkeergarages met elektrisch aangedreven voertuigen

Deze webinar van het IFV gaat in op de publicatie "brandveiligheid van parkeergarages met elektrisch aangedreven voertuigen". Het webinar begint met een korte toelichting op de uitgave, vervolgens worden vragen van kijkers live beantwoord.

Door: De Brandweeracademie

30 juni 2020 | Veilig optreden bij incidenten met elektriciteit

Deze webinar behandelt het veilig repressief optreden bij incidenten met elektriciteit. De nadruk ligt hierbij op de risico’s elektrocutie en explosie. Deelnemers kunnen bovendien een kennistoets doen.

Door: De Brandweeracademie

22 juni 2020 | Elektrische voertuigen deel 2

Deel 2 van deze webinar reeks door Brandweer Twente behandelt spanning op de carrosserie bij aanrijdingen.

Door: Brandweer Twente

15 juni 2020 | Elektrische voertuigen deel 1

Deze webinar heeft als centrale thema's het loskoppelen van voertuigen van laadpalen en sluiting in een accupakket na aanrijding.

Door: Brandweer Twente

3 juni 2020 | Energietransitie

Nieuwe energiebronnen en -dragers brengen vaak 'nieuwe' risico's met zich mee. Lector Nils Rosmuller neemt je mee in de actuele thema's en ontwikkelingen binnen de energietransitie. Ronald Mourik en Ruud Struijk maken het praktisch met handelingsperspectieven en voorbeelden van incidenten uit de regio.

Door: Brandweer Zuid-Holland Zuid

26 mei 2020 | Brainbox THV

De Webinar gaat over de I.B.D. methode (identificeren, blokkeren, deactiveren) die verwerkt is in de brainbox THV van de VRLN. Specifiek wordt er gekeken naar de handelingen bij een modern voertuig, te weten een Nissan Leaf. Tijdens de Webinar neemt instructeur Gijs Janssen ons mee om bovenstaande onderwerpen te behandelen.

Door: Brandweer Limburg-Noord

26 mei 2020 | Incidenten met zonnepanelen

Ken jij de risico's en handelingsperspectieven wanneer je wordt gealarmeerd voor een brand waarbij zonnepanelen betrokken zijn? Brandweercollega's die zijn betrokken bij een woningbrand met zonnepanelen vertellen over hun ervaringen bij dit incident en welke overwegingen zij maakten.

Door: Brandweer IJsselland

11 mei 2020 | Energieopslag

Wat is energieopslag? Waarom kan dat groot worden? Wat zijn de (on)bekende gevaren? En hoe gaan we daarmee om? In deze webinar behandelt Leo Doornbos deze vraagstukken en wordt er verdiept wat dit kan (gaan) betekenen voor de brandweerorganisatie.

Door: Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

6 mei 2020 | Energieopslag

Chris Al­de­we­reld (AGS) en Ruud Struijk (AGS) nemen je mee in de we­reld van wa­ter­stof en wa­ter­stof­bus­sen. We zien de­ze na­me­lijk steeds va­ker rij­den. Bin­nen­kort start ver­voers­maat­schap­pij Con­nexxi­on een pi­lot met vier bus­sen met een wa­ter­stofaan­hang­wa­gen op een tra­ject in de Hoek­sche Waard. Maar wat is wa­ter­stof en hoe wordt het toe­past? In de webinar onder andere een aantal prak­ti­sche proe­ven en een rondleiding door een waterstofbus.

Door: Brandweer Zuid-Holland Zuid

28 april 2020 | Incidenten bij biovergisters

Ken jij de risico's wanneer je wordt gealarmeerd voor een incident bij een biovergistingsinstallatie? In deze webinar delen Geoffrey Bos (OvD) en Jack Westenbroek ( TBO ) hun ervaring en leerpunten over een brand in een biovergister in de regio IJsselland. Vervolgens legt Johan Kloppenburg ( AGS ) uit hoe het proces van een vergister eruit ziet en op welke wijze we als
brandweer betrokken kunnen raken bij incidenten. Er wordt nader ingegaan op de potentiële risico`s voor hulpverleners.

Door: Veiligheidsregio IJsselland

21 april 2020 | Li-ion accu's

In deze webinar geeft kennisregisseur Earryt Boetes uitleg over lithium-ion accu's en de manier van brandbestrijding hierbij. Dat gebeurt middels de behandeling van de volgende thema's:

 • Batterij of accu?
 • Waar kom je ze tegen en hoe zien ze er uit?
 • Verschil met loodaccu's
 • Thermal runaway
 • Onhebbelijkheden
 • Handelingsperspectieven

Door: Brandweer Fryslan

17 april 2020 | Zonnepanelen en repressief optreden deel 2

Deze webinar is een vervolg op de online presentatie uit deel 1, over het repressief optreden bij zonnepanelen. Het tweede deel geeft een terugblik op de eerste webinar en geeft vervolgens verdieping over de volgende onderwerpen:

 • Type PV-systemen die we tegenkomen
 • Handelingsperspectieven bij het repressief optreden

Door: Brandweer Gelderland-Zuid

16 april 2020 | ​Zonnepanelen en repressief optreden deel 1

In deze online presentatie wordt het repressief optreden bij zonnepanelen toegelicht. In deel 1 komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Werking en toepassing van zonnepanelen
 • Handelingsperspectieven bij het repressief optreden

Door: Brandweer Gelderland-Zuid

Benieuwd naar meer webinars vakbekwaam?

Bekijk de overzichtspagina webinars vakbekwaam voor meer thema's.

Share this:

ONZE KERNWAARDEN

Inspirerend

Creatief

Betrouwbaar

Duurzaam

Authentiek

Excellent