CREATING REALISTIC TRAINING ENVIRONMENTS

Overzichtspagina webinars vakbekwaam

Webinars vakbekwaam

Veel hulpverlenende instanties hebben het nieuwe normaal omarmt en bieden webinars, streams, e-learning en ELO's aan om juist nu iets aan vakbekwaamheid te doen. Op deze pagina geven we een overzicht van initiatieven die met “vakbekwaam op afstand” te maken hebben. De initiatieven zijn op thema samengevoegd.

Agenda

Webinar agenda

Benieuwd naar reeds gepubliceerde webinars, streams, E-learning en Elo’s? Bekijk dan de overzichtspagina webinars vakbekwaam.

Publicaties

Een overzicht van reeds gepubliceerde webinars, streams, e-learning en ELO's per thema. Mis je een bij jouw bekende publicatie tussen de onderwerpen? Tip ons via info@fireware.nl en draag zo een steentje bij aan vakbekwaam op afstand!

Webinars brandbestrijding

In deze webinar van de Brandweeracademie worden de context, de opzet, de hoofdresultaten en de inzichten van het praktijkonderzoek “Rookverspreiding in woongebouwen” gepresenteerd. STH-teams ondersteunen de lokale brandweer bij het lokaliseren en bevrijden van slachtoffers bij instortingen

Webinars brandweermaterialen

Brandweerlieden hebben de beschikking over verschillende materialen voor incidentbestrijding. Op deze pagina vind je een overzicht van webinars over persoonlijke uitrusting en bepakking van de tankautospuit.

Webinars energietransitie

In dit webinar door het IFV over energietransitie voor incidentbestrijders worden de volgende topics behandeld: Wat is LNG? Waar kan LNG in jouw omgeving voorkomen? Wat zijn de risico’s

Webinars ensceneren

Door de coronacrisis is vakbekwaamheid verandert. Waar we voorheen de gezamenlijke oefenavond hadden, is dit nu lastig of niet mogelijk. Wat kunnen we nu, op

Webinars human factors

Human factors zijn een bekend thema bij moderne incidentbestrijding. Toch weten we niet altijd wat ermee bedoeld wordt. Deze pagina geeft een overzicht van webinars met dit onderliggende thema.

Webinars incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

Hoe ontstaan mestgassen, wat zijn de gevaren en wat zijn de procedures om mestopslagen veilig te betreden? Het antwoord op

Webinars technische hulpverlening (THV)

In de onderstaande publicaties staat technische hulpverlening (THV) centraal, één van de vier kerntaken van de brandweer.

Webinars waterongevallen

In deze webinar staat het optreden bij waterongevallen centraal. Er wordt ingegaan op de basistaak grijpredding, op de

Share this:

ONZE KERNWAARDEN

Inspirerend

Creatief

Betrouwbaar

Duurzaam

Authentiek

Excellent