CREATING REALISTIC TRAINING ENVIRONMENTS

Ruth Lee levert poppen aan project Exercise Unified Response, Londen

31 maart 2016
Ruth Lee Londen 2016-2

Onlangs mocht onze partner Ruth Lee voor de London Fire Brigade meewerken aan een mooi project voor de Exercise Unified Response. Ruth Lee leverde een aantal oefenpoppen voor deze grootschalige oefening.

De oefening bestond uit vier overkoepelende elementen, die ervoor bedoeld waren een breed pakket aan processen en middelen te testen: de activatie van het EU-mechanisme voor civiele bescherming, een live-oefening, een commandopostoefening en de evaluatie.

Het scenario van de oefening zag er zo uit:

Scenario

De oefening bestond uit vier overkoepelende elementen, die bedoeld waren om een breed pakket aan middelen en processen te testen.

Activatie EU-mechanisme voor civiele bescherming

Het Verenigd Koninkrijk wilde nagaan of het zou kunnen profiteren van ondersteuning en aangevraagde assistentie via het gemeenschappelijke noodcommunicatie- en informatiesysteem van de EU (CECIS).

Het verzoek om assistentie aan het Emergency Response Coordination Centre (ERCC) is gedaan via de officiële kanalen in het Verenigd Koninkrijk (Cabinet Office, Civil Contingencies Secretariat) en gecoördineerd via het ERCC en de officiële kanalen van de lidstaten.

Naast dit mechanisme is er ook een civiele-beschermingsteam van de EU ingeschakeld.

Live-oefening

De oefening was een complex scenario met diverse uitdagingen voor frontlijn-responders vanuit alle deelnemende hulpdiensten en specialistenteams, zoals die voor Urban Search and Rescue (brandweer), Hazardous Area Response Teams (ambulance) en Disaster Victim Identification (politie).

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Host Nation Support-maatregelen verzorgd.

Commandopostoefening

Behalve een live-oefening organiseren moest Londen voor het scenario ook zijn strategische coördinatiemaatregelen en diverse noodplannen in werking stellen. Ook moesten de centrale overheden worden ingeschakeld voor verdere gevolgenbeheersing en moest er een groot aantal responders van meerdere hulpdiensten worden gecoördineerd.

Evaluatie

Een gespecialiseerd evaluatieteam werkt momenteel aan een methodiek die de doelstellingen en de verwachte resultaten van de oefening koppelt aan de daadwerkelijke resultaten.

Verder heeft dit team bepaald wat de scope en de methodologie van de oefening is en hoe de gegevens worden verzameld, zodat alle elementen van de oefening kunnen worden geëvalueerd. Ook produceert het een slotrapport met de geleerde lessen en eventuele verbeterpunten.

ONZE KERNWAARDEN

Inspirerend

Creatief

Betrouwbaar

Duurzaam

Authentiek

Excellent