CREATING REALISTIC TRAINING ENVIRONMENTS

Realistisch of Abstract? FireWare verzorgt lezing tijdens het Reanimatieraad congres 2017

17 maart 2017
Reanimatiecongres-1
Reanimatiecongres-2
Reanimatiecongres-3

Wat is realisme tijdens een oefening? En welk soort vormgeving past daar het beste bij? Deze onderwerpen werden door Sef Hendrickx van FireWare behandeld tijdens een lezing op het congres van de Nederlandse Reanimatieraad. Dit 14e congres is op 15 Maart 2017 In het NBC gehouden.

Tijdens dit congres is er gekeken naar nieuwe vormen van lesgeven. Wat kan er met VR en augmented reality? Hoe leren we en wat is het belang van spel hierbij? Wat kunnen we met apps?

Naast voorbeelden van ensceneringen waarbij de omgeving zo echt mogelijk is nagemaakt, is er door FireWare aandacht besteed aan ensceneringen waarbij het dilemma zo echt mogelijk wordt gesimuleerd. Dit werd onderbouwd vanuit het gedachtengoed van de “Homo Ludens” of “de spelende mens”.

Hierbij zijn nieuwe opleidingsconcepten, zoals de escaperoom bij Intertraining, maar ook de interactieve EHBO simulator bij FireControl gedeeld met de bezoekers. We mogen stellen dat beide concepten enthousiast werden ontvangen! Wij kijken dan ook terug op een zeer geslaagd congres met veel inspirerende sprekers!

Share this:

ONZE KERNWAARDEN

Inspirerend

Creatief

Betrouwbaar

Duurzaam

Authentiek

Excellent