Wat doet FireWare met de Brexit

Wat doet FireWare met de Brexit

U heeft er vast al het een en ander over gehoord: de Brexit. Op dit moment is het nog onzeker hoe de Brexit zal eindigen. De kans op een “no-deal Brexit” is echter groot. Als er geen overeenkomst, uitstelscenario of noodplan in werking treedt, zal er het een en ander gaan veranderen in de manier waarop goederen vanuit het Verenigd Koninkrijk  naar Nederland komen en omgekeerd. Indien er geen uitstel komt, is de Brexit op 29 maart van dit jaar een feit.

In dit nieuwsbericht willen we laten weten wat FireWare doet om zich voor te bereiden op de gevolgen van de Brexit. Onze belangrijkste doelstelling is dat onze relaties zo min mogelijk hinder ondervinden van de veranderingen. Bepaalde zaken liggen echter buiten onze macht: daar zullen we moeten omgaan met de nieuwe realiteit.

Wat verandert er voor onze Nederlandse klanten?

FireWare is importeur van Ruth Lee oefenpoppen. Deze worden in Wales gemaakt. Op dit moment importeren we deze producten binnen de EU. Straks is dit hoogstwaarschijnlijk een import van buiten de EU.

Handling

FireWare heeft al ervaring met het importeren van goederen van buiten de EU. We beschikken dan ook over de benodigde vergunningen en ervaring om import relatief eenvoudig mogelijk te maken. Importeren van buiten de EU brengt echter veel meer handling en papierwerk met zich mee.

Importheffingen

Naast meer handling kunnen we ook in aanraking komen met importheffingen. Het exacte tarief is nog niet bekend. Onze verwachting is dat dit voor de Ruth Lee oefenpoppen mee zal vallen. Bij de import / export naar andere buiten Europese landen wordt nu een tarief van 0% gehanteerd. Het tarief voor het Verenigd Koninkrijk is nog niet bekend.

Ruth Lee heeft reeds aangegeven een prijsverhoging door te gaan voeren, als gevolg van de toegenomen productie- en grondstofkosten door de Brexit.

Transport

Een andere factor van onzekerheid is transport. Transporteurs zullen meer moeilijkheden ervaren met het vervoeren van de Ruth Lee producten naar Nederland. Door de uitgebreidere controles en de langere wachttijden verwachten we een kostentoename in de transportkosten.

AVG

Om transport- en handlingkosten te besparen, werken we regelmatig met “drop shipments”. Dit betekent dat de Ruth Lee producten rechtstreeks naar de Nederlandse eindgebruiker verstuurd worden. Om dit mogelijk te maken, delen we adresgegevens. Binnen de huidige AVG-wetgeving is dit mogelijk, en netjes geregeld. Er is een kans dat het Verenigd Koninkrijk na de Brexit als 3e land wordt aangemerkt. In dat geval zullen er er aanvullende afspraken gemaakt moeten worden tussen FireWare en Ruth Lee om aan de privacyrichtlijnen te blijven voldoen. Het is goed om nogmaals expliciet te melden dat FireWare zelf géén data opslaat in het Verenigd Koninkrijk. Ook wordt met Ruth Lee alleen de data gedeeld die noodzakelijk is om verzending van de goederen mogelijk te maken.

Directe gevolgen in het kort

Samengevat verwachten we een prijsstijging op de Ruth Lee producten. De hoogte van deze prijsstijging is nog niet te voorspellen. Dit zal één van de consequenties zijn waar we niets aan kunnen veranderen.

Daarnaast verwachten we aanzienlijk langere levertijden. Binnen FireWare gaan we dit oplossen door de voorraad van bepaalde producten te verhogen. Ook wordt de verhuurafdeling uitgebreid met een set poppen. Hiermee kunnen we in geval van nood tijdelijke poppen beschikbaar stellen tot het moment dat de “eigen” pop geleverd wordt.

Mocht u het voornemen hebben om een Ruth Lee product aan te schaffen, dan raden we u aan om hier niet te lang mee te wachten. Bij levering, en dus niet bij bestelling, voor de Brexit kunnen we de huidige voorwaarden blijven hanteren. Bij levering na de Brexit zal een prijsstijging niet te voorkomen zijn.

Wat verandert er voor onze klanten in het Verenigd Koninkrijk?

FireWare verkoopt haar producten in het Verenigd Koninkrijk via Ruth Lee. Daar zal ook na de Brexit niets aan veranderen. Ruth Lee zal echter als gevolg van de Brexit voor vergelijkbare uitdagingen staan bij het importeren van FireWare producten naar het Verenigd Koninkrijk. Ook dit betekent een confrontatie met toenemende vrachtkosten, meer administratieve lasten, eventuele importheffingen en een aanzienlijke kans op langere levertijden.

CE-conformatie

Voor het vrije verkeer van goederen binnen de Europese Unie is CE-conformatie een belangrijke pijler. Het is op dit moment nog niet bekend hoe het Verenigd Koninkrijk hiermee om wil gaan. Blijven de Europese standaarden van kracht of worden er andere en/of aanvullende eisen gesteld? Op dit moment kan niemand hier iets over zeggen. FireWare houdt vast aan de Europese standaarden. Indien er meer bekend wordt over andere of aanvullende eisen gaan we onderzoeken hoe we aan deze aanvullende regels kunnen voldoen.

AVG

Naast aandacht voor het vrije verkeer van goederen en personen heeft FireWare ook aandacht voor het uitwisselen van persoonsgegevens. FireWare doet dit volgens de strenge regels van de AVG/GDPR. Het is nog niet  bekend hoe het Verenigd Koninkrijk hier na de Brexit mee om wil gaan. Ook dit volgen dit op de voet.

Bestel op tijd

Wij hebben er als FireWare het volste vertrouwen in dat Ruth Lee er alles aan zal doen om de overlast voor onze klanten in het Verenigd Koninkrijk tot een minimum te beperken. Toch raden we ook onze klanten in het Verenigd Koninkrijk aan om, indien er het voornemen is om een FireWare product aan te schaffen, hier niet te lang mee te wachten. Bij levering voor de Brexit zullen we de huidige condities nog kunnen hanteren. Bij levering na de Brexit is er een grote kans op een prijsstijging en een langere levertijd.

Tot slot

We doen binnen FireWare ons uiterste best om de beste service te leveren aan onze klanten in binnen- en buitenland. Daar verandert de Brexit niets aan. We maken er echter geen geheim van dat we niet blij zijn met de huidige situatie. De voortdurende onzekerheid is lastig voor een organisatie die betrouwbaarheid en transparantie hoog in het vaandel heeft staan. Door onszelf goed te informeren over de gevolgen en hierover duidelijk te communiceren met onze klanten, trachten we te zorgen voor een soepele overgang.

Mochten er nog vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op. We staan met het hele FireWare team klaar om te helpen!

ONZE KERNWAARDEN


Inspirerend

FireWare inspireert haar klanten en de branche met haar creatieve concepten en haar co-creatieve aanpak. Door zelf ook open te staan en te leren van onze omgeving blijven we trendsettend en komen we samen tot het beste resultaat.


Creatief

We vinden originele oplossingen voor problemen en uitdagingen. We creëren nieuwe producten en oplossingen al dan niet vanuit een blanco canvas. Daarbij zijn we in staat functionele eisen om te zetten in een praktisch, esthetisch verantwoord ontwerp. We verliezen de belangen van de verschillende gebruikers hierbij niet uit het oog.


Betrouwbaar

We doen wat we beloven. We zeggen liever ‘nee’ of verwijzen door, dan dat we een belofte niet waar kunnen maken.


Duurzaam

We beseffen ons dat we deze planeet te leen hebben. Op iets wat je leent ben je zuinig. Daarom geven we zo goed mogelijk invulling aan de thema's duurzaamheid & milieu. Dat begint bij de kleine dingen, zoals het scheiden van afval, maar het heeft ook onze aandacht bij het ontwerpen van onze oplossingen.


Authentiek

We blijven trouw aan ons zelf. Onze theatertechnische en creatieve achtergrond schijnt door in al onze producten en diensten. Humor, af en toe een vleugje ironie en lol maakt deel uit van de cultuur bij FireWare. Maar bovenal hebben we respect voor onze klanten, leveranciers, medewerkers en andere stakeholders. We gaan voor het best haalbare resultaat en langdurige relaties.


Excellent

We streven naar excellente producten, excellente processen en een excellente dienstverlening. We realiseren ons hierbij dat continu verbeteren de sleutel is. Dit doen we door een cultuur te koesteren waarbij ruimte is voor opbouwende kritiek en waarbij we open staan voor elkaars nieuwe ideeën.