• Ook binnen BVL; meten is weten. De Kameleon-helden maken Fryslân brandveilig!

Ook binnen BVL; meten is weten. De Kameleon-helden maken Fryslân brandveilig!

Met veel plezier lazen we het interview dat Eise Dijkstra gaf aan Update, een vakblad voor de gemeenteraadsleden in Friesland. FireWare is natuurlijk super trots. De Kameleonrace is toch één van onze prestige objecten. Het lezen van dit interview is dan ook echt de moeite waard!

Het is enorm waardevol dat een voorlichtingsvoertuig of roadshow naast informeren, ook data kan verzamelen over de kennis van de bezoekers. Hierdoor wordt het mogelijk om nog effectiever voorlichting te geven. Voorlichting die uiteindelijk zorgt voor minder branden, minder slachtoffers en minder schade.

De kameleonrace is een interactief spel waarbij de bezoekers diverse stellingen over brandveilig leven te zien krijgen. Het doel van het spel is om zo snel mogelijk “hun” personage bij een brandende boerderij te krijgen. Dit personage beweegt zich fysiek voort. Het is dus geen digitaal figuurtje op een scherm, maar een “écht” karakter op een mechanische rails, dat bij een goed antwoord 2 stappen naar voren gaat, en bij een fout antwoord slechts één.

Elke show is anders; de vragen die gesteld worden komen uit een database. Er zijn 10 categorieën vragen, met elke een ander veiligheidsonderwerp. Denk hierbij aan rookmelders, CO, vluchtplan en ga zo maar door. Elke categorie bevat verschillende vragen met betrekking tot het thema. Zo kan er nuance worden aangebracht.

Het systeem weet welke vragen er gesteld worden en welke antwoorden er gegeven zijn. Een aantal slimme filters schonen de informatie op. Zo worden gegevens van mensen die halverwege invallen of van mensen die bijvoorbeeld heel vaak op de knoppen drukken uit de dataset gehaald.

Wat overblijft is een hele bruikbare set gegevens. Welke vragen worden goed beantwoord en welke fout? Is het totale onderwerp waar men goed of minder goed of scoort of slechts een onderdeel? Deze informatie, gekoppeld aan de gps-positie van de voorlichtingscontainer geeft veel inzichten om gerichter voorlichting te geven. De voorlichting kan bijvoorbeeld op basis van onderwerp en geografische locatie gebaseerd worden.

Aan het einde van elke draaidag wordt door de installatie automatisch een rapport gegenereerd en naar de juiste personen gemaild. Inmiddels is er ook een data-analist betrokken bij dit project. Zo hopen we nog meer informatie uit de verzamelde data te kunnen halen.

Met veel plezier hebben we binnen FireWare gewerkt aan de extra vragen die aan de kameleon race zijn toegevoegd en aan de verbeteringen aan de rapport generator. We zijn heel benieuwd naar de nieuwe inzichten die we in 2018 gaan opdoen! De inzichten van 2017 waren in elk geval verrassend.

Heeft u ook interesse in een BVL roadshow of voorlichtingsvoertuig dat net iets meer kan? Neem dan gerust contact met ons op, of kijk eens in ons portfolio van BVL-projecten!

ONZE KERNWAARDEN


Inspirerend

FireWare inspireert haar klanten en de branche met haar creatieve concepten en haar co-creatieve aanpak. Door zelf ook open te staan en te leren van onze omgeving blijven we trendsettend en komen we samen tot het beste resultaat.


Creatief

We vinden originele oplossingen voor problemen en uitdagingen. We creëren nieuwe producten en oplossingen al dan niet vanuit een blanco canvas. Daarbij zijn we in staat functionele eisen om te zetten in een praktisch, esthetisch verantwoord ontwerp. We verliezen de belangen van de verschillende gebruikers hierbij niet uit het oog.


Betrouwbaar

We doen wat we beloven. We zeggen liever ‘nee’ of verwijzen door, dan dat we een belofte niet waar kunnen maken.


Duurzaam

We beseffen ons dat we deze planeet te leen hebben. Op iets wat je leent ben je zuinig. Daarom geven we zo goed mogelijk invulling aan de thema's duurzaamheid & milieu. Dat begint bij de kleine dingen, zoals het scheiden van afval, maar het heeft ook onze aandacht bij het ontwerpen van onze oplossingen.


Authentiek

We blijven trouw aan ons zelf. Onze theatertechnische en creatieve achtergrond schijnt door in al onze producten en diensten. Humor, af en toe een vleugje ironie en lol maakt deel uit van de cultuur bij FireWare. Maar bovenal hebben we respect voor onze klanten, leveranciers, medewerkers en andere stakeholders. We gaan voor het best haalbare resultaat en langdurige relaties.


Excellent

We streven naar excellente producten, excellente processen en een excellente dienstverlening. We realiseren ons hierbij dat continu verbeteren de sleutel is. Dit doen we door een cultuur te koesteren waarbij ruimte is voor opbouwende kritiek en waarbij we open staan voor elkaars nieuwe ideeën.