CREATING REALISTIC TRAINING ENVIRONMENTS

Twee tijdelijke oefencentra “Basisprincipes” voor Veiligheidsregio Haaglanden

Het kan niemand binnen brandweer Nederland ontgaan zijn. De basisprincipes zijn “HOT”. Speciaal om deze basisprincipes te beoefenen, mocht FireWare helpen om een tweetal tijdelijke oefenlocaties in te richten voor Veiligheidsregio Haaglanden.

Eén van de tijdelijke oefenlocaties werd ingericht in een industriële setting. De andere oefenomgeving bevond zich in een woonhuis. Beide oefenobjecten zaten stampvol met scenario’s. Zo kon elke post die kwam oefenen een keuze maken uit de “menukaart” van oefendoelen en scenario’s!

Objectverzadiging voorkomen: bestaande bouw ombouwen tot oefenlocatie

Niets is zo vervelend voor een cursist dan een oefenomgeving met een extreem hoge voorspelbaarheid. Bij FireWare noemen we dat objectverzadiging. Veiligheidsregio Haaglanden speelt hier al een aantal jaar op in door bestaande (leegstaande) bebouwing tijdelijk in te richten als oefencentrum. Deze tijdelijke “pop-up” oefencentra blijven ongeveer een half jaar staan. Gedurende dit half jaar mogen alle posten en ploegen uit de regio komen oefenen. Dit brengt enorme operationele voordelen met zich mee. Zo kunnen de ensceneringen bijvoorbeeld blijven staan. Bovendien kan er extra aandacht aan de enscenering besteed worden. Dit komt de beeldvorming ten goede.

Niet de eerste rodeo

FireWare en Veiligheidsregio Haaglanden werken al een aantal jaar intensief samen bij het realiseren van tijdelijke oefenlocaties. Zo zijn er al speciale locaties gebouwd voor oefeningen met de TAS-4, O-bundels, THV (technische hulpverlening), TGB (terrorismegevolgbestrijding) en multidisciplinaire inzetten. Dit jaar was het de beurt aan de basisprincipes brandbestrijding. De ensceneringsteams van Veiligheidsregio Haaglanden en FireWare werken als één team samen tijdens voorbereiding, uitvoering en afronding.

Een menukaart met oefendoelen en scenario’s

Niet elke post of ploeg heeft dezelfde oefenbehoefte. De veiligheidsregio wil daarom maatwerk faciliteren. Er zijn verschillende scenario’s neergezet, waar een selectie uit gemaakt kon worden:

  • Stop en denk na
  • Buitenverkenning
  • Laag vorderen
  • Anti-ventilatie: de smokestopper
  • Koelend vermogen
  • Middelbrand scenario

Elk van deze scenario’s kon naar keuze in een woonomgeving of in een industriële setting beoefend worden. Uiteraard met de daarbij behorende omstandigheden, dilemma’s en context. Desgewenst konden de scenario’s nog verzwaard worden. Zo was elke ploeg in staat zijn of haar eigen oefening samen te stellen en de beoogde doelen te behalen.

Extreem realistisch ensceneren

Doordat de locaties langere tijd bleven staan, was er tijd en ruimte om veel aandacht te besteden aan een realistische enscenering mét een interactieve bediening. Door middel van de speciale ensceneringskaarten konden de instructeurs, oefenstaf en baan-coördinatoren de scenario’s en ensceneringen heel snel doorgronden. Zo hadden ze weinig omkijken naar de enscenering en konden zich vooral richten op de cursist.

Door de inzet van onder andere de Cumulus en Stratus rookmachines was het mogelijk om een extreem realistische rooklaagopbouw voor elkaar te krijgen. Een dikke rooklaag hoog in de ruimte, met de optische illusie van zwarte rook. Ideaal voor oefeningen voor het laag vorderen en het gebruik van de smokestopper tijdens een anti-ventilatie scenario.

Door het inzetten van meerdere Phoenix Silkflames, vuurgloedspots en Vesta blustrainers, kon een goede simulatie gemaakt worden van de diverse brandlasten. De soundboxen zorgden voor een realistisch geluidsbeeld.

De simulatie-specialisten van FireWare zorgden ervoor dat de ramen zo beschilderd werden dat de roetaanslag en de vochtstrepen goed in te zien waren tijdens een buitenverkenning. Stuk voor stuk ensceneringen op basis van “what you see is what you get”. Een doorslag zag er ook écht uit als een doorslag. En het mooiste van alles: de panden werden niet beschadigd. De volledige enscenering is non-destructief uitgevoerd.

Onverwachte omstandigheden: snel schakelen

In de scenario’s zijn er diverse elementen ingebracht om de oefening “te sturen”. Denk hierbij aan een immobiele patiënt met morbide obesitas, van ruim 180 kilogram. Of een aantal zeer waardevolle kunstobjecten die zich in een galerie in het industriële pand bevonden. Maar, ook de inzet van levende have. Want, wat moet er gebeuren met de kippen in het kippenhok? Stuk voor stuk ongewone elementen in een oefening die, mits goed uitgevoerd, een extra dimensie aan de oefening  kunnen geven.

Afstemming tussen scenario en enscenering

Het team van Veiligheidsregio Haaglanden is met een prachtig concept vol hele mooie scenario’s gekomen. Door continue het scenario en de enscenering op elkaar af te stemmen, ontstaat er uiteindelijk een prachtig resultaat. Dit afstemmen zorgt ervoor dat de objecten zo veel mogelijk worden gebruikt in hun “echte” staat. Het hele team is zo veel mogelijk bezig geweest om de zin “stel je voor dat dit een … is”  te voorkomen. En dat was terug te zien!

Volwaardige oefenlocatie op locatie

Naast scenario’s en ensceneringen, komt er veel meer kijken bij een tijdelijke oefenlocatie. Denk hierbij aan parkeergelegenheid, maar ook aan het hebben van een passende evaluatie-voorziening. Op beide locaties zijn deze dan ook gerealiseerd, compleet met koffie- en theefaciliteiten. Door ook zorg te dragen voor alle randvoorwaarden ontstond er een volwaardige oefenlocatie op locatie!

Smaakt naar meer

Het team van FireWare kijkt weer terug om een fantastisch project met Veiligheidsregio Haaglanden. De handen jeuken dan ook weer om de volgende tijdelijke oefenvoorzieningen in te gaan richten.

Denk je na het lezen van dit artikel: maar, zo’n tijdelijk oefencentrum is ook wat voor ons! Neem dan vooral contact met FireWare op. We helpen graag. En het is niet onze eerste rodeo…

Share this:

ONZE KERNWAARDEN

Inspirerend

Creatief

Betrouwbaar

Duurzaam

Authentiek

Excellent