CREATING REALISTIC TRAINING ENVIRONMENTS

Spectaculaire trainingsruimte voor kleine blusmiddelen in monumentaal fort

RBOC Fort Markenbinnen is een prachtig opleidingscentrum op een unieke locatie. Dit fort in Noord-Holland is onderdeel van de stelling van Amsterdam en staat op de werelderfgoedlijst van Unesco. Een ontzettend mooie uitdaging dan ook voor ons team om in dit fort een instructieruimte voor kleine blusmiddelen tot stand te brengen. De zogeheten stookruimtes.

Duurzaam en in stijl

In de stookruimtes is het karakter van het fort zo veel mogelijk in tact gelaten of zelfs in ere hersteld. Door een uitgekiende materiaalkeuze is de sfeer overeind gebleven. Dit zonder ook maar enige concessie te doen aan de leer- en lesdoelen die in de instructieruimte centraal staan. Zo kan er gewerkt worden met CO2-blussers, slanghaspels en sproeischuimblussers om diverse brandhaarden te bestrijden. Ook wordt er geoefend met een geïntegreerde brandmeldcentrale (BMI).

Modulaire opbouw

De trainingsvoorziening bestaat uit een drietal ruimten: twee stookruimtes en een wacht- en instructieruimte. Vanuit de wachtruimte is er door het confrontatieglas zicht in de stookruimtes. Vanuit de stookruimte kan de cursist echter niet in de wachtruimte kijken. In de stookruimtes kunnen diverse blusscenario’s opgebouwd worden. Daarvoor worden de Vesta blustrainer en diverse opzetstukken ingezet. Denk aan een scenario met een serverkast in een kantooromgeving. Binnen enkele minuten is dit scenario om te bouwen. Zo heeft de cursist elk jaar een andere uitdaging.

Elk zintuig prikkelen

De KBI, of kleine blusmiddelen instructieruimte, is zo ontwikkeld dat elk zintuig zo realistisch mogelijk aangesproken wordt. Zo is er naast het uitgebreide gasbrander systeem een geavanceerde audio-installatie aanwezig. Volledig automatisch worden hulpgeroep, brandgeluiden en overige effectgeluiden geïntegreerd in het scenario. Het intelligente lichtsysteem past de sfeer in de ruimte op het juiste moment aan. Van flitsen voor extra afleiding tot het simuleren van een stroomuitval, het is allemaal mogelijk. De rookmachines passen hun rookopbrengst automatisch aan aan de zwaarte van het scenario.

Veilig en gezond binnenklimaat

Cursisten moeten in een veilige omgeving kunnen oefenen. Daarom is er een indrukwekkende ventilatievoorziening aangebracht. Deze zorgt voor de afvoer van rookgassen van de gasbranders en de toevoer van verse lucht. Om dit voor elkaar te krijgen zijn een viertal luchtkanalen aangebracht in de ruim 2 meter dikke betonconstructie van het Fort. Door het variabele toerental en de scheiding van de wachtruimte en stookruimten, blijft het binnenklimaat aangenaam.

Continue wordt de kwaliteit van de lucht gemeten. Zo wordt er per ruimte gekeken naar CO-waardes, LEL-waardes en de temperatuur. Bij een afwijking wordt de ventilatie aangepast en in het ergste geval stil gelegd. Uiteraard is er ook een uitgebreid noodstoppen systeem aanwezig en werkt de instructeur met een dodemansknop. Zo oefenen de cursisten in een realistische, veilige, gecontroleerde omgeving.

Dilemma’s

Het toekomstbestendige ontwerp houdt ook in dat cursisten meerdere jaren uitgedaagd kunnen worden binnen één en dezelfde installatie. Zo kan de cursist voor diverse dilemma’s geplaatst worden. Denk aan een brandhaard voor het slachtoffer of brandhaard achter het slachtoffer. Maar ook het soort blusmiddel, prioritering, het ondernemen van een bluspoging, het opstropen van de slanghaspel rond diverse hoeken en het melden van het incident. Dit zijn allemaal zaken die schakelmomenten voor de cursist creëren. De instructeur wordt door de installatie maximaal gefaciliteerd in het geven van een uitdagende les.

Bedieningsgemak voor de instructeur en beheerder

De instructeur moet zijn aandacht bij de cursist kunnen houden. De instructieruimte moet de instructeur dan ook helpen bij het verzorgen van zijn of haar les en daarbij niet in de weg staan. De intuïtieve bediening maakt dit mogelijk. Zo stopt bijvoorbeeld automatisch het geluid van het hulpgeroep als de oefenpop gevonden is, gaan brandgeluid en de rookmachine automatisch aan als de gasbrander wordt gestart en wordt het brandgeluid harder als de vlammen groter worden. Deze slimmigheden maken het lesgeven een stuk makkelijker! Met een korte instructie kan elke instructeur snel aan het werk.

Bepaalde functies uit de trainingsruimte zijn alleen beschikbaar achter een beheerderscode. Denk aan de maximale geluidsniveaus, maximale hoeveelheden rook en het blokkeren van bepaalde effecten. Dit behoed instructeurs er voor om het te gek te maken!

Bekijk de video

Bekijk de trainingsruimte in 360-graden

Share this:

ONZE KERNWAARDEN

Inspirerend

Creatief

Betrouwbaar

Duurzaam

Authentiek

Excellent