CREATING REALISTIC TRAINING ENVIRONMENTS

Grootschalige Multidisciplinaire Tunneloefening in Akureyri, IJsland

In samenwerking met onze IJslandse distributeur Landstjarnan is eind 2021 een unieke tunnelbrand oefenset geleverd aan de “IJslandse Rijkswaterstaat” Vegagerdin. Een team van de brandweer van Akureyri (Slokkvilid) is in september 2022 speciaal door FireWare getraind om overal in IJsland met deze set tunneloefeningen uit te kunnen zetten. Onderdeel van deze training was een grootschalige oefening in de Vaðlaheiði tunnel.

De tunnel

De 7,2 kilometer lange Vaðlaheiði tunnel verbindt de stad Akureyri met de route naar Husavik. De tunnel zorgt ervoor dat de route over de nationale ringweg met 16 kilometer verkort kan worden. Dat lijkt misschien niet veel, maar het is wel 16 kilometer die vooral tijdens de winter moeilijk begaanbaar is.

Vaak zijn tunnels koud en vochtig. De Vaðlaheiði tunnel vormt hierop een uitzondering. Tijdens de bouw stuitten de bouwers op een warmwaterbron. Het warme water van ruim 46 graden stroomt met 12 bar langs de tunnelbuis. Dit zorgt voor een binnentemperatuur in de tunnel van circa 29 graden. Het warme water dat uit de tunnel stroomt wordt opgevangen en wordt onder andere gebuikt voor een wellness centrum in de buurt.

De tunnel kent maar één tunnelbuis, voor beide rijrichtingen. Als vluchtvoorziening zijn er diverse schuilkamers die door middel van een sluis afgesloten kunnen worden van de tunnel. De temperatuur in deze kamers is standaard ruim 40 graden. Indien de schuilkamers ingezet worden, kan er een waterkoeling aangezet worden die de temperatuur weer laat dalen tot circa 25 graden. Naast de vluchtkamers zijn er diverse inhammen in de tunnelbuis waar (onderhouds-)voertuigen tijdelijk gestald kunnen worden. Ideaal ook voor oefeningen; oefenauto’s, wrakken en heftrucks om het scenario op te bouwen kunnen zo eenvoudig al vooraf in de buurt van de oefenlocatie geplaatst worden!

De beoogde leer- en lesdoelen

Naast de wettelijk verplichting om een oefening in de tunnels te houden, kiezen de IJslandse wegautoriteit, de Vegagerdin en de brandweer van Akureyri ervoor om het nog beter aan te pakken. Hiervoor zijn een viertal leerdoelen gedefinieerd die specifiek extra beoefend worden:

  • Het rijden in rook met de Snelle Interventie Voertuigen ( SIV’s);
  • Het gebruik van de warmtebeeldcamera’s voorop de voertuigen;
  • Het inzetten van OneSeven als blusmiddel en de afweging om dat met de bumpermonitor te doen, dan wel met een slang vanuit het voertuig;
  • Het in en uit het voertuig stappen met ademlucht en daarbij aan- en afkoppelen van de centrale ademluchtvoorziening.

De enscenering en de scenario’s zijn dan ook zo opgezet om deze extra doelen te kunnen behalen.

Keuzes in scenario en enscenering

Het scenario betrof een frontale aanrijding tussen twee voertuigen ongeveer halverwege de tunnel. Deze voertuigen hebben vlam gevat. Op circa 100 meter van het incident zorgt dit voor noodstoppen van achteropkomend verkeer, waaronder voertuigen voorzien van aanhangwagens met lading. Deze aanhangwagens scharen en zorgen voor afvallende lading. Twee secundaire brandhaarden aan weerszijden van het hoofdincident maken het scenario compleet. Hierdoor ontstond een incidentvlak van circa 350 meter.

Tijdens een incident in de tunnelbuis wordt er met de SIV’s van twee kanten aangereden. Door het aanspringen van de tunnelventilatie zal één van de SIV’s door de rookkolom rijden en de andere niet. Dat was voor deze oefening geen wenselijke uitgangssituatie. Dit omdat de bemanningen van beide SIV’s beoefend moesten worden in het rijden door rook. Daarom is ervoor gekozen om de rookmachines 200 meter buiten het incidentvlak te plaatsen, zodat ook dit leer- en lesdoel beoefend kon worden.

De secundaire brandhaarden konden óf met de bumpermonitor óf met een slang bestreden worden. Elke methode met zijn eigen voor- en nadelen. Ook moest er uit het voertuig getreden worden om de weg vrij te maken om verder te kunnen rijden naar het primaire incident. Al dan niet door éérst weer in te stappen en verder te rijden. Kortom, tal van afwegingen en dilemma’s om een goede nabespreking over te kunnen houden!

Ingezette ensceneringmaterialen

Het uitgangspunt was het inzetten van een realistische hoeveelheid rook. Daarom is er gekozen voor het toepassen van 12 Stratus rookmachines met een wifi-module. Deze werden aangestuurd met een tablet door middel van een Incident Server. De ingezette rookvloeistof was FireWare Outdoor. Met deze combinatie kon circa 24.000m3/min rook geproduceerd worden.

Voor de primaire brandhaard is gekozen voor de inzet van drie Vesta blustrainers en de twee secundaire brandhaarden zijn met een Hybrid blustrainer uitgevoerd. Brandaccenten zijn met brandgel aangebracht. Om het springen van de banden te simuleren is er gekozen voor een explosiesimulator. De twee slachtoffers zijn gesimuleerd met een RL50 oefenpop.

Tijdspad

De tunnel is ’s ochtends om 10:00 afgesloten voor het verkeer. Om 11:00 ging de eerste oefening van start. Door de oefening én enscenering goed voor te bereiden was een opbouwtijd van 1 uur haalbaar. De inzetoefening is drie keer achter elkaar gedraaid. Om 14:30 werd het sein einde oefening gegeven voor de laatste run. In een recordtijd van 23 minuten is de gehele enscenering afgebroken, waardoor de tunnel om 15:00 weer open kon voor het verkeer.

Waarneming

Op verschillende strategische plekken waren camera’s geplaatst. Met een livestream konden waarnemers van de verschillende disciplines (waaronder brandweer, politie, ambulance, tunneloperator en de pers) de oefening goed volgen. Een gedeelte van de waarneming gebeurde op de oefenlocatie zelf. Een ander deel vanuit de brandweerkazerne op afstand.

Bekijk de video

Ook een uitdagende tunneloefening?

Het simulatieteam van FireWare heeft ruime ervaring met het ensceneren in tunnels. Werken met grote hoeveelheden oefenrook, tunnelventilatiesystemen en zeer strakke deadlines zijn ons niet vreemd. Neem contact met ons op voor meer informatie! We denken graag met elke ensceneringsuitdaging!

Share this:

ONZE KERNWAARDEN

Inspirerend

Creatief

Betrouwbaar

Duurzaam

Authentiek

Excellent