CREATING REALISTIC TRAINING ENVIRONMENTS

Optreden in Verstedelijkt Gebied: hoe kun je zo realistisch mogelijk oefenen?

31 augustus 2021

Tijdens de keynote van kolonel Harm van der Have tijdens de OVG (Optreden in Verstedelijkt Gebied) themadag in Harskamp, werd al snel duidelijk dat we voor een groot aantal simulatie-uitdagingen komen te staan. Door de toenemende milieu- en omgevingseisen, wordt het pallet aan oefenmogelijkheden minder. De eisen aan realisme en beleving worden steeds hoger. Hoe komen we binnen deze randvoorwaarden tot een realistische oefenomgeving waarbij actie-intelligentie ontwikkeld kan worden en de cursist geconfronteerd wordt met realistische dilemma’s?

Om tot een goede “live” oefenomgeving te komen, zijn er verschillende mogelijkheden. We zullen de twee meest voor de hand liggende nader toelichten.

Upgraden van de huidige oefenvoorzieningen

De mens heeft een aantal zintuigen. We kunnen zien, ruiken, voelen, horen en proeven. Door elk zintuig zo realistisch mogelijk te prikkelen, ontstaat een realistische oefenomgeving. Oefenmaterialen kunnen helpen bij het adresseren van deze zintuigen.

Eén van de mogelijkheden om tot een meer realistische trainingsomgeving te komen is het aanpassen en upgraden van de huidige oefenvoorzieningen. Door het toepassen van licht, geluid, rook, geur en andere special effects in een hoogwaardig realistisch decor ontstaat een heel andere trainingsbeleving. De effecten die toegepast worden tijdens een oefening zullen echter ook bediend moeten worden. Hoe laagdrempeliger en simpeler dit is voor de instructeur, hoe meer aandacht deze bij de cursist kan houden.

Tijdens deze upgrades en aanpassingen is het goed om stil te staan bij de actualiteit van de bebouwing. Sluit deze nog wel aan bij de oefenbehoefte? Of zijn er afwijkingen in de beoogde leer- en lesdoelen en de omgeving? Denk hierbij aan het al dan niet ontbreken van hoogbouw en de mogelijkheid om op verschillende manieren toegang te verschaffen.

Als basis van het ontwerp van een oefenomgeving staat de competentiematrix. Een document dat een gedetailleerd beeld geeft van alle beoogde leer- en lesdoelen. Deze competentiematrix wordt vergeleken met de huidige oefenomgeving. Op basis daarvan kan een aanpassingsontwerp gemaakt worden. FireWare heeft aan de wieg gestaan van een heel aantal oefencentra, kijk maar eens in ons portfolio van vaste oefencentra.

Bestaande omgevingen ombouwen tot oefenvoorziening

Een andere optie is om een bestaande (stedelijke) omgeving tijdelijk om te bouwen tot oefenvoorziening. Bijvoorbeeld als er ergens in Nederland, of daarbuiten, een woonwijk wordt afgebroken. Dit biedt unieke kansen om tot een extreem realistische oefenomgeving te komen. Het “decor” is er immers al. Door het toevoegen van effecten kan uiteindelijk een extreem realistische oefenomgeving worden nagebootst, binnen de geldende milieueisen.

Tijdelijke oefencentra kunnen gebouwd worden voor een aantal uur, maar ook voor een aantal maanden. Het tijdelijke karakter heeft als grote voordeel dat objectverzadiging heel makkelijk voorkomen kan worden. Objectverzadiging is het verschijnsel dat een oefenomgeving een hoge mate van voorspelbaarheid heeft: de cursist weet al exact wat er komen gaat.

Deze laatste vorm van het creëren van oefenvoorzieningen vraagt om een andere aanpak en een andere infrastructuur. Er is hierbij heel veel mogelijk!  Kijk maar eens in ons portfolio simulaties en ensceneringen wat er zo al gebeurt binnen Brandweer, politie en ambulancezorg op dit gebied.

Tips over realistisch ensceneren en actie-intelligentie bij de cursist in een dynamische oefenomgeving direct in je inbox ontvangen? Vul dan je gegevens in via: FireWare.nl/ovg/

ONZE KERNWAARDEN

Inspirerend

Creatief

Betrouwbaar

Duurzaam

Authentiek

Excellent