CREATING REALISTIC TRAINING ENVIRONMENTS

Op schoolreisje naar FireWare

06 juli 2022

Achtendertig kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar hebben dit jaar hun schoolreisje naar FireWare. Op hun fietsjes kwamen ze van Jenaplan basisschool de Zilvermeeuw uit Wieringerwerf naar het bedrijfspand van FireWare. Vergezeld door ouders, leerkrachten en andere betrokken begeleiders hebben we er een fantastische dag van gemaakt!

Kriebelbeestjes

Het thema van het schoolreisje is kriebelbeestjes. En niet zo maar kriebelbeestjes, maar kriebelbeestjes die door de kinderen zelf bedacht en ontworpen zijn. Kriebelbeestjes spreken alle zintuigen aan. We kunnen ze zien, ruiken, horen, voelen en proeven (al worden de kriebelbeestjes niet opgegeten). Tijdens het schoolreisje gaan de kinderen op avontuur met hun beestje. Ze gaan ermee op de foto, gaan er mee dansen in de kinderdisco, gaan er mee eten, ze gaan bedenken welk geluid het maakt en laten zich als hun kriebelbeestje schminken! Zo maar een greep uit alle activiteiten die die kinderen kunnen doen.

Van een blanco canvas naar een beleving

De reis van niets naar een multi-zintuigelijke beleving is een reis die we bij FireWare vaak maken. Vaak in gezelschap van volwassen hulpverleners met een simulatie of voorlichtingsuitdaging. Jonge kinderen zijn heel goed in staat deze reis zelfstandig te maken. En meestal veel beter dan volwassenen. En daarom kunnen wij als ontwerpers én als mensen met wat meer jaren levenservaring heel veel van deze kinderen leren. Maar daar moet je wel voor openstaan! En omgekeerd: de kinderen kunnen zelf beleven en ervaren welke stappen er nodig zijn om van idee naar beleving te komen. En welke technieken je daar nog meer voor kunt gebruiken.

Zelf ook leren

Samen met de kinderen werken de medewerkers van FireWare aan de multi-zintuigelijke beleving. Voor ieder kind apart. Wat komt er allemaal bij kijken om het geluid van je kriebelbeestje te maken én op te nemen? Als je met je beestje op de foto wil, hoe doen we dat dan met een green screen? En zo’n fotolijstje? Wat kunnen we dan met lasers en 3D-printers? Maar ook leuke spelletjes doen, lol hebben en gek doen. We leren op zo’n dag veel van elkaar. Medewerkers van FireWare worden in de gelegenheid gesteld nieuwe technieken aan te leren, of te werken met apparatuur of functies van apparatuur die ze normaal niet of minder zouden gebruiken. Zo leren we in materiaalkennis, apparatuur kennis, organisatiestructuren én communicatie! En tegelijk helpen we een prachtige herinnering te maken voor heel veel blije kinderen.

Inspirerend samenwerken

Een echt geslaagde schoolreis maak je met z’n allen. Leerkrachten, ouders, verzorgers, de medewerkers op de locatie, vrijwilligers en vooral de kinderen. Super leuk én mooi om te zien hoe ieder vanuit zijn of haar eigen perspectief een mooie bijdrage heeft kunnen leveren aan deze dag!

Oproep aan andere bedrijven

Ontvang als bedrijf of organisatie scholen voor schoolreisjes en excursies! Maar niet alleen omdat het “maatschappelijk verantwoord” is. Of omdat we kinderen leren dat werken met handen en techniek enorm gaaf is. Dat is allebei ook zo. Maar vooral om ook als organisatie te leren. Om medewerkers te laten leren. Want we kunnen als volwassenen (of mensen met wat meer jaren levenservaring) zo veel leren van die kleine mensjes!

ONZE KERNWAARDEN

Inspirerend

Creatief

Betrouwbaar

Duurzaam

Authentiek

Excellent