CREATING REALISTIC TRAINING ENVIRONMENTS

Ontwerp van vaste oefencentra: al meer dan 16 jaar een succes!

24 februari 2020

FireWare heeft al meer dan 16 jaar ervaring in het ontwerpen van oefencentra voor de hulpverleningsbranche. Dit zowel binnen Nederland als daarbuiten. De kennis die we in de afgelopen jaren hebben opgedaan, passen we graag toe in nieuwe projecten! 

Het belangrijkste dat we de afgelopen jaren geleerd hebben, is dat oefencentra zeer complexe omgevingen zijn. Co-creatie is dan ook het sleutelwoord, inspirerend samenwerken met mensen van verschillende organisaties en disciplines met maar één gemeenschappelijk doel. Dat is de realisatie van een perfecte trainingsomgeving binnen de gestelde kaders!

Oefencentra realiseren

FireWare voegt waarde toe aan teams die bezig zijn met de realisatie van oefencentra. Dit doen we op verschillende manieren:

  • We hebben een aantal beproefde methoden om de benodigde leer- en lesdoelen inzichtelijk te maken. Niet alleen de huidige leer- en lesdoelen, maar ook de toekomstige.
  • FireWare heeft een ruime ervaring in het maken van de vertaalslag tussen leerdoelen en lesdoelen en het oefenobject.
  • We begrijpen heel goed het verschil tussen vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven en welke consequenties dit heeft voor de realisatie van een oefenfaciliteit.
  • De oorsprong van FireWare is te vinden in de theaterwereld. We begrijpen het belang van beleving en hebben de expertise om beleving bij te laten dragen aan het halen van leer- en lesdoelen.
  • In de loop der jaren hebben we verschillende oplossingen gevonden om objectverzadiging te voorkomen. Objectverzadiging is het fenomeen dat cursisten die regelmatig terug komen niet meer uitgedaagd worden, omdat ze de oefenfaciliteit door en door kennen.
  • We zijn in staat om, vanuit onze creativiteit, oefenvoorzieningen zo te ontwikkelen dat er op verschillende niveaus geoefend kan worden. Dit zowel bevel/commando voerend als operationeel.
  • FireWare weet een goede mix te vinden tussen beproefde traditionele opleidingsconcepten en nieuwe technieken.

Samen waarde toevoegen

Om tot de meest optimale oefenomgeving te komen, werkt FireWare samen. Dit uiteraard met de gebruikers en de opdrachtgever, maar ook met diverse specialisten op diverse vakgebieden.

Vaak zijn deze specialisten al een partner van de opdrachtgever. Maar in de loop der jaren heeft FireWare ook een mooi netwerk opgebouwd van betrouwbare partners die op hun wijze een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Dit netwerk varieert van vastgoedbeheerspecialisten tot fabrikanten van stookgebouwen en van werktuigbouwkundigen tot specialisten civiele techniek. Een goede realistische trainingsomgeving maak je samen!

Brede expertise

De vaste oefencentra waaraan FireWare heeft bijgedragen zijn zeer divers. Zo hebben we met veel plezier meegewerkt aan de realisatie van diverse oefenvoorzieningen in het kader van BHV, maar hebben we ook jarenlange expertise in de oplevering van trainingsomgevingen voor de luchtvaart. Kijk maar eens in ons portfolio voor een greep uit de reeds gerealiseerde oefencentra.

Share this:

ONZE KERNWAARDEN

Inspirerend

Creatief

Betrouwbaar

Duurzaam

Authentiek

Excellent