CREATING REALISTIC TRAINING ENVIRONMENTS

Met elkaar in gesprek over de toekomst van brandweer webinars (en worstenbroodjes)

28 mei 2020

Met vakbekwaamopafstand.nl worden de ervaringen van verschillende veiligheidsregio’s rond het organiseren van webinars voor de hulpverleningssector gedeeld. Zowel de goede dingen, als de minder goede dingen. Maar niet alles is op papier of online te zetten. In een goed gesprek is veel meer kennis over te dragen.

Daarom namen John Braspenning en Bento Evers van Veiligheidsregio Midden- en west Brabant de moeite om af te reizen naar Wieringerwerf om een 1.5 meter gesprek aan te gaan met Richard Dorenbos (Veiligheidsregio Noord-Holland Noord) en Sef Hendrickx (FireWare). Over de toekomst van webinars, vakbekwaamheid, de synergie met de ELO en…. worstenbroodjes. De belangrijkste conclusies delen we weer graag!

Webinars: surrogaat of kans?

De webinars zijn in eerste instantie gestart als surrogaat voor de oefenavonden. In een tijd dat samenkomen niet mogelijk was, toch de verbinding met elkaar opzoeken en te werken aan een vorm van kennisoverdracht. De eerste stapjes waren als Bambi op het ijs: met vallen en opstaan steeds beter worden, tot het punt dat er een zekere routine is ontstaan.

Met die routine komt automatisch de vraag: hebben webinars ook een functie als het straks weer mogelijk is om “normale” oefenavonden te organiseren? En zo ja, welke functie dan? Wat we gezien hebben de afgelopen periode is dat lesvoorbereiding alles is. Hoe beter de lesvoorbereiding, hoe beter het webinar. De PowerPoint presentaties van de traditionele les zijn niet 100% geschikt voor het geven van een les op afstand. Maar door de lesstof en de presentaties aan te passen is veel meer verdieping mogelijk dan bij een traditionele les. Hier liggen kansen.

Op tijd beginnen

Eén van de super fijne dingen van een Webinar is het starttijdstip. 19:30 is 19:30 en geen minuut later. Zeker als er met een aftelklok gewerkt wordt, dit is een luxe die niet elke “normale” oefenavond gegeven is. En haak je wat later aan, dan stoor je niemand. En dat is wel zo prettig.

Software en hardware onder controle: vooral in de 2e cirkel

Waar we eerst veel moeite hadden om de tweede en derde cirkel van vakbekwaamheid goed te bedienen, is dit probleem nu volledig opgelost. De focus is nu veel meer komen te liggen in de tweede cirkel: het écht contact maken met de deelnemers. Om dit voor elkaar te krijgen is de BigBlueButton server aangepast. Het is nu mogelijk dat de spreker op hoge resolutie te zien is en de overige deelnemers op een lagere resolutie. Dit komt de snelheid en stabiliteit van het systeem ten goede. Ook hebben we wat goede verbeteringen door kunnen voeren in het geluid. Stuk voor stuk oplossingen die ervoor zorgen dat er nu goed met meerdere camera’s een digitale sessie gehouden kan worden met grotere aantallen deelnemers. Doordat de techniek nu goed in orde is, ontstaat er veel meer ruimte voor de inhoud.

Competenties van de instructeur en technici

Een ander punt dat steeds meer onder controle is gekomen is het begeleiden van de instructeurs in de studio. De presentaties zijn al bij binnenkomst op de juiste manier aangepast zodat er met PIP (Picture in picture ) gewerkt kan worden. De opmaak is al vaak in de verhouding 16:9 in plaats van 3:4.

De instructeurs hebben zich vaak al ingelezen op www.vakbekwaamopafstand.nl en al geoefend. Dit maakt het geven van regieaanwijzingen veel eenvoudiger. Ook de technici worden steeds beter. De specifieke kennis die de afgelopen weken is opgedaan wordt overgedragen naar anderen om zo een grote pool te hebben. Er ontstaat bovendien meer en meer ruimte om te focussen op wat er nog meer kan om nog betere lessen te maken.

Zit iedereen wel te wachten op delen?

Op dit moment worden er heel veel mooie webinars overal in het land georganiseerd en gedeeld. We hebben hier zelfs een apart overzicht van gemaakt. Super gaaf!  Toch zien we dat elke regio graag zijn “eigen” lesmateriaal heeft. Met de “eigen” mores, de “eigen” tankautospuiten en de “eigen” gereedschappen. Wellicht is dit niet erg. Maar het is zeker wel iets om rekening mee te houden. Het delen van content is zeker nog niet van zelfsprekend.

Synergie tussen ELO, les, webinar en leerfilm: excellente content

Er zijn zeker kansen voor de webinar in de toekomst binnen de hulpverleningsbranche. Maar er zal dan heel goed nagedacht moeten worden over de toegevoegde waarde: waarom is het beter dan de traditionele les? Reisafstand en tijdefficiëntie zijn dan op zichzelf niet voldoende argumenten. De sleutel is mogelijk te vinden in de mogelijkheid tot verdieping, consistentie en synergie met andere werkvormen. Dit vraagt om excellente content: hele goede filmpjes, animaties en afbeeldingen. Vanuit hoogwaardige bronbestanden kan dan content gemaakt worden voor de verschillende lesvormen. Denk aan de PowerPoint voor de klas, in een ELO, tijdens een webinar en voor het maken van een leerfilm. Zo kan er tot een hoger leerrendement gekomen worden.

Het belang van excellente content dat over meerdere platformen gebruikt kan worden, wordt nu nog vaak onderschat. Dit is een arbeidsintensief proces waar heel veel bij komt kijken. Dit vraagt om een investering. Ook hier liggen een aantal strategische keuzes aan ten grondslag. Het zijn deze keuzes die gaan bepalen of er toekomst is voor de webinar op korte, middellange en lange termijn!

Worstenbroodjes maken het verschil

John en Bento namen voor Richard en het FireWare team worstenbroodjes mee uit Brabant. Een traktatie: ongelooflijk lekker. De geur, de smaak, hoe ze er uit zien, de reacties van iedereen aan tafel, het samen opeten tijdens de lunch en het luchtige gespreksonderwerp-kaartje dat de worstenbroodjes toch even met zich mee brengen…. De worstenbroodjes maakten nog eens extreem duidelijk hoe sociaal mensen zijn. Hoe belangrijk onze zintuigen zijn en hoe belangrijk smalltalk is. Maar vooral ook hoeveel energie het kan geven en hoe waardevol het is om écht met elkaar in gesprek te zijn. De rol van humor en ironie die toch écht anders is als je bij elkaar bent en niet via een beeldscherm hoeft te communiceren.

Het waren de worstenbroodjes die er toch nog een keer écht aan herinnerde dat vakbekwaamheid  het niet alleen gaat over efficiënt lesgeven, verdieping en kennisoverdracht. Maar ook over zintuigen, een sociale component en intermenselijk contact. Daarom zal een webinar nooit een vervanging zijn, maar op zijn best een aanvulling in het vakbekwaamheidsproces.

Wij houden van worstenbroodjes!

Share this:

ONZE KERNWAARDEN

Inspirerend

Creatief

Betrouwbaar

Duurzaam

Authentiek

Excellent