CREATING REALISTIC TRAINING ENVIRONMENTS

Grootschalige tunneloefeningen ensceneren

11 september 2020

Hulpdiensten voorbereiden op incidenten in een tunnel is geen eenvoudige operatie. Toch is het van groot belang dat hulpverleners veilig kunnen oefenen met reële scenario’s. Net zoals op de gewone weg, komen er namelijk ook in tunnels verkeersongelukken en andere incidenten voor. Om de veiligheid van een tunnel te waarborgen, schrijft de Nederlandse tunnelwetgeving daarom voor dat er elke vier jaar realistisch moet worden geoefend op calamiteiten.

Bij zo’n multidisciplinaire oefening komen de tunnelprocedures van alle betrokken partijen aan bod. Denk bijvoorbeeld aan het aanrijden, verkenning, communicatie en samenwerking bij de operationele hulpverleners, maar ook het optreden bij calamiteiten door verkeersregelaars en bergers. FireWare is gespecialiseerd in het ondersteunen bij het halen van de gestelde oefendoelen door alle betrokken partijen. Dit doen we door het neerzetten van een extreem realistische enscenering, waardoor de enscenering voor alle betrokken partijen klopt. Bovendien hebben onze ensceneringsspecialisten in de loop der jaren een ruime expertise opgebouwd in het zo realistisch mogelijk neerzetten van de oefening, in zo’n kort mogelijke opbouwtijd.

Opbouwtijd – zo kort mogelijk

Het afsluiten van een tunnel is extreem lastig. Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen, vinden tunneloefeningen daarom vaak midden in de nacht plaats. Desalniettemin staat de tunnel urenlang op slot. Van de betrokken partijen wordt verwacht dat de tunnel op de vastgestelde eindtijd weer vrij toegankelijk is voor verkeer. Iedere minuut van de oefening telt. Onze ensceneringsspecialisten streven er daarom naar om de opbouwtijd voor de enscenering tot een minimum te beperken. Om tijd te winnen worden alle rookmachines op een trailer geplaatst, en al buiten de tunnel door middel van een grote aggregaat opgewarmd. Als de tunnel wordt vrijgegeven, kost het opzetten van de enscenering vaak nog geen 20 minuten! Door de ensceneringstijd zo kort mogelijk te houden, blijft er veel tijd over voor de daadwerkelijke oefening.

De oefenmaterialen voor tunneloefeningen zijn afkomstig uit de gespecialiseerde verhuurvloot van FireWare, de grootste in zijn soort in Europa. Zo staan de rookmachines, blustrainers en vlamsimulaties altijd gebruiksklaar in onze magazijnstellingen. En omdat de producten zijn verpakt in handzame en stapelbare Euronorm kisten, bespaar je jezelf een logistiek hoofdpijndossier!

Rookopbouw – realistisch en verticaal

Warme lucht en rook stijgen op. Daarom beschikken sommige tunnels over krachtige ventilatoren, die tijdens een calamiteit de rook naar buiten afvoeren. De meest gemaakte fout in de enscenering van een tunnelbrand is dan ook onvoldoende slagkracht bij de rooksimulatie. Voor de enscenering van een ontwikkelde autobrand met meerdere voertuigen heb je al snel 30.000m³ rook per minuut nodig. FireWare beschikt over voldoende Cumulus en Stratus rookmachines om deze hoeveelheden rook te produceren. En omdat de rookoutput regelbaar is van 1 tot 99%, is de rookhoeveelheid nauwkeurig aan te passen aan de fase van de inzet. Bovendien kunnen de FireWare Stratus en FireWare Cumulus op hun achterkant worden geplaatst en rook verticaal in de tunnel injecteren. Zo ontstaat een realistische rookopbouw, waarmee zelfs de werking van de tunnelventilatie beoefend kan worden. Door slim gebruik te maken van de verlichting in de tunnel kan daarnaast vaak de optische illusie van zwarte rook gecreëerd worden. Met de keuze voor Outdoor rookvloeistof blijft de rook bovendien erg lang in tact.

Tijdens de oefening wordt niet alleen het zicht van de hulpverleners, maar ook van de ensceneringsspecialisten beperkt. Daar komt de toegevoegde waarde van een op afstand bestuurbare centrale aansturing kijken. Daardoor heeft de ensceneerder het volledige overzicht van de situatie en wat er in de onderdoorgang plaats vindt. In verband met de grote afstanden in de tunnel, worden diverse scenario’s vaak ook draadloos aangestuurd. Deze methode voorkomt het trekken van vele stuurkabels!

Blussen – uitdagende blusoefeningen zonder schade aan de tunnel

Bij de enscenering van een tunnelbrand, is het van groot belang dat niet alleen de hoeveelheid rook overeenkomt met een daadwerkelijke brand. Waar rook is, is vuur. Voor de enscenering van echt brandende voertuigen worden Vesta blustrainers ingezet. Dat houdt de oefening beheersbaar, maar biedt voldoende uitdaging voor de manschappen. Tevens kunnen niet brandbare oppervlakken, zoals een motorkap van een sloopauto, worden ingesmeerd met rookarme brandgel en zo veilig worden ontstoken.

De vlambeelden kunnen ook gesimuleerd worden. Daarvoor worden Phoenix Silkflames ingezet, in combinatie met FireSpots en de aanwezige tunnelverlichting. Ook de vlamsimulatie kan op afstand worden aangestuurd, door middel van een stuurcomputer.

Videoregistratie – optioneel voor evaluatie

Grootschalige tunneloefeningen vinden niet op regelmatige basis plaats. Vandaar dat een gedegen evaluatie onlosmakelijk is verbonden aan oefeningen van deze aard. Bij FireWare weten we dat cameraregistratie hier een belangrijke rol kan spelen. Tijdens de oefening hoeven de oefenleiders niet in te grijpen voor de beoordeling. En achteraf wordt op de meest objectieve manier geëvalueerd. Dat is belangrijk, een goede evaluatie verhoogt het rendement van de trainingen immers enorm! Cameraregistraties door FireWare kunnen in 360-graden worden verzorgt en vinden centraal plaats vanuit een regievoertuig. Wel zo comfortabel!

Inspiratie

Benieuwd naar een aantal tunneloefeningen, waaraan de ensceneringsspecialisten van FireWare hebben bijgedragen? Bekijk dan de artikelen over de calamiteitenoefening Leidsche Rijntunnel A2, de grootschalige tunneloefeningen bij de Westfrisiaweg, de oefening in de Westerscheldetunnel en het tijdelijke oefencentrum in de nieuwe tunnels van Maastricht. We gaan ook graag met je in gesprek over de mogelijkheden!

ONZE KERNWAARDEN

Inspirerend

Creatief

Betrouwbaar

Duurzaam

Authentiek

Excellent