Meander Medisch Centrum in Amersfoort

Eén van de eerste oefeningen waar FireWare bij betrokken was, was een simulatie van een brand in een ziekenhuis. Dit ziekenhuis, Meander Medisch Centrum in Amersfoort was het decor van een grootschalige pelotons-inzet. De BHV organisatie zorgde ervoor dat een dialyse afdeling snel en efficiënt ontruimt wordt, terwijl het vuur steeds sneller om zich heen grijpt.

Er waren een aantal enscenerings-technische uitdagingen die overwonnen moesten worden:

  • Het ziekenhuis blijft tijdens de oefening gewoon in bedrijf. Er mag dus geen schade aan het pand en installaties  ontstaan.

  • Er zijn een groot aantal personen bij de oefening betrokken: beeldvorming is cruciaal zowel binnen als buiten

  • Een gedeelte van de ensceneringsmaterialen wordt geplaatst op het dak  van het ziekenhuis. Onder het dak bevind zich de afdeling radiologie. Er moet rekening gehouden worden met magnetische velden.


Deze Enscenering is in slechts 5 uur opgebouwd en 2 uur afgebroken.