CREATING REALISTIC TRAINING ENVIRONMENTS

FireWare helpt Veiligheidsregio Haaglanden met de inrichting van twee tijdelijke oefenlocaties

20 december 2021

Het kan niemand binnen brandweer Nederland ontgaan zijn. De basisprincipes zijn “HOT”. Speciaal om deze basisprincipes te beoefenen, mocht FireWare helpen om een tweetal tijdelijke oefenlocaties in te richten voor Veiligheidsregio Haaglanden.

Beide oefenobjecten zaten stampvol met scenario’s. Elk van deze scenario’s kon naar keuze in een woonomgeving of in een industriële setting beoefend worden. Uiteraard met de daarbij behorende omstandigheden, dilemma’s en context. Elke post die kwam oefenen kon bovendien een keuze maken uit de “menukaart” van oefendoelen en scenario’s. Wel zo praktisch, want niet elke post of ploeg heeft dezelfde oefenbehoefte.

Als één team werken aan voorbereiding, uitvoering en afronding

FireWare en Veiligheidsregio Haaglanden werken al een aantal jaar intensief samen bij het realiseren van tijdelijke oefenlocaties. Door bestaande (leegstaande) bebouwing tijdelijk in te richten als oefencentrum, wordt een hoge voorspelbaarheid van scenario’s voorkomen. We kijken weer terug op een fantastisch project samen!

Voor meer informatie over deze samenwerking, zie het portfolio-item: Twee tijdelijke oefencentra basisprincipes voor Veiligheidsregio Haaglanden.

ONZE KERNWAARDEN

Inspirerend

Creatief

Betrouwbaar

Duurzaam

Authentiek

Excellent