CREATING REALISTIC TRAINING ENVIRONMENTS

Feestelijke opening voorlichtingsvoertuig “het Huis van de Familie van der Werf” van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

08 juli 2021

Gisteren is de nieuwe BVL-beleving “Het huis van de familie Van der Werf” van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid op spectaculaire wijze in gebruik genomen. Deze voorlichtingscontainer wordt na de zomer in iedere gemeente binnen de veiligheidsregio ingezet om mensen te informeren over brandveiligheid en vooral om het publiek aan te zetten maatregelen te nemen om de eigen woning brandveilig(er) te maken.

De realisatie van het nieuwe voorlichtingsvoertuig mag met recht een co-creatie tussen het team Brandveilig leven en de 24-uurs dienst van Brandweer Nijmegen en FireWare genoemd worden. Door maximaal te sturen op co-creatie is er niets ingeleverd op het eindresultaat, terwijl de beleving binnen het investeringsbudget is opgeleverd.

Met een gezamenlijke druk op de rode knop, werd het voorlichtingsvoertuig spectaculair gepresenteerd aan de bij de bouw betrokken medewerkers. Deze eer was toebedeeld aan Maurice Buitink (24-uursdienst), Brigitte Bouwhuis (specialist brandveilig leven) en Elke Runia, die namens FireWare nauw betrokken was bij de bouw.

Trakteren

Op de feestelijke middag werd er getoast met champagne en Brigitte ging rond met een schaal vol “Het huis van de familie van der Werf gebak”. Bovendien kregen we een aantal oer-Nijmeegse Marikenbroden mee, om te delen met al onze collega’s. Dank jullie wel!

Namens FireWare hebben we een mooi boeket overhandigd met een coupon die iedere bij de bouw betrokken medewerker recht geeft op een bouwpakket van een schaalmodel van het voorlichtingsvoertuig. Zo blijft de gezamenlijke realisatie leven!

Tournee

In de brandpreventiemaand oktober zal Veiligheidsregio Gelderland-Zuid alle 14 gemeentes langsgaan met de nieuwe voorlichtingscontainer om te instrueren op minder branden, minder schade en minder slachtoffers. Tot die tijd kunnen ambassadeurs de beleving natuurlijk al wel op afspraak komen bekijken. Verder zal Het huis van de familie van der Werf op diverse evenementen en brasserieën te vinden zijn. Zo kunnen ze actief aansluiten op de rookmelderverplichting die op 1 juli 2022 van kracht wordt. Iedere woning moet dan voorzien zijn van werkende rookmelders. Wij hebben er al het vertrouwen in dat de veiligheidsboodschap goed zal overkomen!

Voor de berichtgeving van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, zie het nieuwsartikel.

Voor meer informatie over de BVL-beleving, zie het portfolio item over Het huis van de familie van der Werf.

Wil je zelf ook een BVL-oplossing realiseren? We denken graag met je mee! Neem contact met ons op via info@fireware.nl of pak de telefoon en bel 088 252 6000.

Bekijk de video

ONZE KERNWAARDEN

Inspirerend

Creatief

Betrouwbaar

Duurzaam

Authentiek

Excellent