CREATING REALISTIC TRAINING ENVIRONMENTS

FireWare ensceneert grootschalige oefening brandbestrijding voor Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

FireWare ensceneert grootschalige oefening brandbestrijding voor Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

In november 2019 mocht FireWare ondersteunen bij de monodisciplinaire clusteroefening “Proeftuin” van Brandweer Gelderland-Midden, Cluster Zuid. Naar aanleiding van deze succesvolle samenwerking, werden onze ensceneringspecialisten dit jaar opnieuw ingeschakeld om te ondersteunen bij het monodisciplinair oefenen voor alle brandweerposten van het cluster. We kunnen opnieuw terugkijken op een succes!

Na een gedwongen oefenpauze als gevolg van de coronamaatregelen, was de motivatie om de draad samen weer op te pakken enorm. Het oude pand van Woonzorgcirkel de Hoge Hof in Herveld, dat tijdelijk werd ontruimd voor sloop, vormde voor zes avonden het prachtige decor voor grootschalige oefeningen. FireWare was aanwezig voor het verzorgen van een dynamische enscenering van diverse branden.

Ravage en doorslag van de brand

Op een geldautomaat voor het pand van zorgcentrum de Hoge Hof is een plofkraak gepleegd. Daarbij is brand ontstaan en de ravage is groot. Een geparkeerde auto heeft vlam gevat. Het vuur ontwikkelt zich in rap tempo. Het zorgt voor een doorslag naar de eerste bouwlaag van het zorgcentrum. De brandweerlieden staan voor een complexe situatie. Door de complexiteit van het scenario heeft de brand de tijd gekregen om ook door te slaan naar de tweede bouwlaag.

Brand enscenering

Op de eerste bouwlaag en in de hal zijn Stratus rookmachines met Heavy rookvloeistof ingezet voor een realistisch rookbeeld. Op de tweede bouwlaag zijn Cumulus rookmachines geplaatst om de rooklagen te ondersteunen. Het vlammenbeeld werd voltooid door een tactische plaatsing van Phoenix Silkflames en FireSpots. Een deel van de rook werd naar buiten gestroomd met behulp van geperforeerde rookslangen. Door gebruik te maken van Outdoor rookvloeistof, bleef de rooklaag ook buiten lang in tact.

Onze ensceneringstechnicus bediende de oefenmaterialen op afstand vanaf een centrale locatie. Daardoor was er steeds goed zicht op de enscenering. Ook de enscenering van de autobrand werd op afstand ontstoken. De Vesta blustrainer die hiervoor werd gebruikt kon door de eenheden geblust worden.

De uiteindelijke oefening heeft ruim 2 uur geduurd. Vanuit cluster zuid zijn vier tankautospuiten, een hoogwerker en een OvD ingezet om de branden te bestrijden.

Snel schakelen

Ten tijde van de oefening was het pand van de Hoge Hof nog niet volledig ontruimd. Daarom is er kort voor de oefening nog afgeweken van het draaiboek. We hebben snel mee kunnen schakelen bij het verzorgen van de enscenering.

Door toedoen van het coronavirus is er na twee avonden besloten om de oefening niet voort te zetten. Uiteraard betreuren we dat enorm. Maar, we kijken vooral positief terug op hetgeen dat we samen wel bereikt hebben. Tal van brandweerposten hebben samen weer super enthousiast aan vakbekwaamheid kunnen werken. En daar gaat het uiteindelijk om! Onze speciale dank gaat uit naar Henk den Rooijen en Ron Kampschreur voor het gunnen van de opdracht. Het was genieten!

Heb je ook een oefening in gedachte waarbij onze ensceneringstechnici en verhuurvloot het verschil kunnen maken? Neem dan vooral contact met ons op. We gaan graag vrijblijvend met je om tafel!

“Brandveiligheid The Game” brengt BVL onder de aandacht binnen de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) beschikt over een wel hele gave interactieve oplossing om Brandveilig Leven onder de aandacht te brengen. Een haakarmbak, die vrij ter beschikking stond binnen de regio, is aangepast tot een prachtige voorlichtingscontainer!

The Game

Brandveiligheid The Game maakt gebruik van gamification. Rond de voorlichtingscontainer staan acht zuilen, met ieder een eigen veiligheidsthema, opgesteld. Bij iedere zuil spelen de deelnemers een kort spel. Dit kan gewoon een vraag zijn, maar ook een kleine opdracht. De uitkomst van dit spel wordt ingevuld op een antwoordformulier.

De thema’s van de zuilen zijn:

  • Vluchtplan
  • Vlam in de pan
  • CO
  • Rookmelders
  • Schoorstenen
  • Stekkerblokken
  • Filters en wasdrogers

Zodra alle spellen zijn gespeeld en alle uitkomsten zijn ingevuld, gaan de deelnemers naar de haakarmbak. Daar lopen zij naar binnen en spelen zij de laatste vraag. De formulieren worden nagekeken door de spelleiders en als alles goed is ingevuld ontvangen de deelnemers een leuke gadget!

Doelmatig ingericht

De nieuwe container van de veiligheidsregio is zeer praktisch ingericht. Zo bevat de opslagvoorziening voldoende ruimte voor een generator en een krattenstelling voor euronorm bakken. Deze ruimte wordt tijdens het vervoer gebruikt als opslag voor de speelzuilen. Deze worden door middel van laadstangen en cargorail tijdens het vervoer gefixeerd. Daarnaast kunnen tal van extra elementen van bijvoorbeeld BVL of team brandonderzoek meegenomen worden.

De gehele installatie is binnen een paar minuten operationeel. Op het moment dat alle elementen naar buiten gereden zijn, wordt de uitstraling van een brandweerkazerne zichtbaar. Deze lege ruimte wordt gebruikt als speelveld voor de laatste vraag. Wanneer de achterklep geopend wordt, ontstaat er een balie. Hierachter staan de Game-masters om de antwoordformulieren en pennen uit te delen aan de deelnemers, en ook om de antwoordformulieren te controleren.

Hoge attractiewaarde en toekomstbestendig ontwerp

De bestaande haakarmbak van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) is vroeger ingezet als COPI-container. De door FireWare ontworpen binnen en buiten bestickering zijn vakkundig aangebracht door signingbureau Rebo Reclame, waardoor het volledig is omgetoverd tot eigentijds voorlichtingsvoertuig. De installatie heeft daardoor een hoge attractiewaarde voor een brede doelgroep.

De grote waarde van het ontwerp zit hem in de veelzijdigheid. Het hele voorlichtingsspel kan op een compacte vloeroppervlakte worden opgebouwd, maar ook “uitgesmeerd” worden over een heel festival terrein. De content van de spellen is eenvoudig aan te passen. Daardoor is de gehele voorlichtingsoplossing toekomstbestendig!

Co-creatie

Binnen het project is er maximaal ingezet op co-creatie. FireWare droeg zorg voor het ontwerp, de specialistische kennis en het materieel. De technische dienst van de veiligheidsregio heeft vervolgens de verantwoordelijkheid gedragen voor de aanpassing van de container en de daadwerkelijke realisatie. Vanzelfsprekend is dit van positieve invloed geweest op het investeringsbedrag.

Bekijk de video

ONZE KERNWAARDEN

Inspirerend

Creatief

Betrouwbaar

Duurzaam

Authentiek

Excellent