CREATING REALISTIC TRAINING ENVIRONMENTS

Vlam in de pan simulatie bij Risk factory Limburg-Noord

Vlam in de pan simulatie bij Risk factory Limburg-Noord

De Risk Factory is een prachtig initiatief dat kinderen en senioren door middel van beleving bewust maakt van risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid. Voor het belevingscentrum in Venlo werd FireWare benaderd om mee te denken over de creatie van een interactief scenario in lijn met de lesdoelen en de sfeer van het veiligheidsinstituut.

In nauwe samenwerking met Jim Caris, Danique Willemsen en Nick Boersma van de Risk Factory Limburg-Noord, werd besloten om een vlam in de pan scenario te realiseren binnen de bestaande faciliteiten. Het nagebootste huis met werkzame keuken van de Risk Factory vormde hier vanzelfsprekend het fantastische decor voor!

Vlam in de pan wens

De ensceneringstechnici van FireWare werden uitgedaagd om het scenario te verwezenlijken zonder schade of aanpassingen te doen aan de bestaande omgeving. Grote breekwerkzaamheden werden daarom vermeden en de nadruk kwam te liggen op inbouwwerkzaamheden en een slimme stroomregulering.

De vlam in de pan simulatie wordt gerealiseerd met behulp van een Nimbo rookmachine, een FireSpot en een CO2 jet. Bovendien wordt er gebruik gemaakt van een op maat gemaakte stuurtechnologie, waardoor de docent het volledige scenario op afstand kan besturen. Als de pan verkeerd wordt geblust, ontstaat er een realistische reactie die alle zintuigen van de bezoekers prikkelt.

Risk Factory Limburg-Noord

De Risk Factory Limburg-Noord opende haar deuren in 2019, met als voornamelijk doel om kinderen van groep 8 en kwetsbare ouderen uit de regio bewust te maken van brandgevaren. Daarvoor gaan ze een aantal facetten langs. Binnen het veiligheidsinstituut zijn de bezoekers getuige van een echte show. Via een vaste route worden zij altijd naar de keuken geleid. We zijn daarom blij dat we de beleving met het nieuwe scenario weer een stukje mooier hebben mogen maken!

Video impressie van de vlam in de pan simulatie

ONZE KERNWAARDEN

Inspirerend

Creatief

Betrouwbaar

Duurzaam

Authentiek

Excellent