CREATING REALISTIC TRAINING ENVIRONMENTS

Brandveiligleven Voertuig van Veiligheidsregio Gelderland Zuid

14 december 2015
Kitten, schuren, schilderen…Het team van @VRGldZuid werkt hard aan het BVL voertuig! Succes met de laatste loodjes!

ONZE KERNWAARDEN

Inspirerend

Creatief

Betrouwbaar

Duurzaam

Authentiek

Excellent